Uusi vuosi – uudet mahdollisuudet!

Uuteen vuoteen liittyy oma haikeutensa ja oma ilonsa. Mennyt, eletty elämä jää vääjäämättä taakse. Sitä ei voi ottaa uusiksi tai korjailla. Virheet ja epäonnistumiset, mutta myös ilot ja onnistumisen kokemukset ovat menneen vuoden historiaa. Uusi vuosi on aina mahdollisuus. Mahdollisuus aloittaa alusta, puhtaalta pöydältä, uuden armon varassa.

Seurakunnassa uuden vuoden alkuun sijoittuu kirkkopyhä, jolloin puhutaan kasteen armosta. Kasteen armossa on jotain suurta ja ihmeellistä, jotain joka hoitaa sisimpäämme kuin virvoittava vesi janoista. Kastevirren 219 sanoin ja lupauksin voimme käydä uusiin haasteisiin rohkeasti:

”Kasteen kirkas vesi on niin kuin lähde pohjaton,

siinä virtaa siunaten armo Herran Jeesuksen.

Joka aamu uudestaan omaksesi kokonaan,

kutsut uuteen elämään tahtoasi täyttämään.”

Vk 219: 1, 3

 

Hannu Koskelainen

kirkkoherra

 

Alavan seurakunnan toimintaa kevätkaudella 2019

Alavan seurakunnan toimisto
Keihäskatu 5 B, 70620 Kuopio
Avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00 p. 040 4848 286.

Alavan seurakunnan pappeja ja tiloja voi varata esimerkiksi kirkollisia toimituksia ja perhejuhlia tai muuta toimintaa varten seurakunnan toimistosta.

Hautauksiin liittyvät asiat hoidetaan hauta- ja puistotoimistosta, Siunauskappelintie 3, p. 040 4848 238 tai p. 040 4848 239. Avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset  voi tilata Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisteristä, Suokatu 22 B, 2. krs . p. 040 4848 225 tai nettilomakkeella. Avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00.

 

Henkilötietojen käsittely Alavan seurakunnassa
Alavan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita tai henkilön omaa suostumusta.