Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana

Johtavan sairaalasielunhoitajan virka

Johtavan sairaalasielunhoitajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa seurakuntien sairaalasielunhoitoa ja Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin ja Palveleva chat) toimintaa Kuopiossa.

Johtavan sairaalasielunhoitajan lisäksi sairaalasielunhoidon työtiimiin kuuluu kolme sairaalasielunhoitajaa. Työtä tehdään pääasiallisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa ja Kuopion kaupungin Harjulan sairaalassa. Palvelevan puhelimen osuus johtavan sairaalasielunhoitajan työstä on noin 35 %.

Johtavan sairaalasielunhoitajan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi. Lisäksi häneltä edellytetään perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja johtamistaitoa. Hänellä tulee olla tai hänen tulee sitoutua suorittamaan kirkon järjestämä sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus. 

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen, vähimmäispalkan lisäksi maksetaan vaativuusosaa ja vuosisidonnaista ansionosaa. Virka on otettava vastaan 1.12.2018 tai sopimuksen mukaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tarvittaessa hakijan on suostuttava soveltuvuustutkimukseen. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Haastattelut niihin kutsuttaville hakijoille järjestetään Kuopiossa 30.8.2018.  Mahdollinen soveltuvuusarviointi järjestetään Kuopiossa viikolla 36.

Tiedusteluihin vastaavat johtava sairaalapastori Risto Voutilainen puh. 040 4848 484 risto.voutilainen@evl.fi  tai rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen puh. 040 4848 235 mika.pulkkinen@evl.fi.

Hakuaika 2.-26.8.

Täytä sähköinen hakulomake (lomake aukeaa 2.8.2018)


Vapaaehtoistyö

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut
017 158 111
PL 1064
70101 KUOPIO