Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana

PUISTOPÄÄLLIKÖN VIRKA

Puistopäällikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea.

Puistopäällikkö vastaa hautaustoimesta, hautausmaiden rakentamisesta ja hoidosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden vihertöistä. Tehtävään liittyen puistopäällikkö vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta ja hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Puistopäällikkö huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimii kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä.

Puistopäälliköllä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto (esim. hortonomi AMK) tai vastaava muu soveltuva tutkinto (entinen opistotasoinen tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia suuren organisaation johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden rakentamiseen ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukaan, vähimmäispalkan lisäksi maksetaan vaativuusosaa ja vuosisidonnaista ansionosaa. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 15.12.2017. Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi tai www.kuopionseurakunnat.fi

Tiedusteluihin vastaavat puistopäällikkö Aarne Laukkanen puh. 040 4848 237 ja hallintojohtaja Timo Korhonen puh. 040 4848 200.

Täytä sähköinen hakulomake

 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi IT-aluekeskuksessa

TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN

Tietohallintopäällikön tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa. Tietohallintopäällikkö valmistelee aluekeskuksen talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen ja toimii aluekeskuksen henkilökunnan esimiehenä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Edellytämme esimies- ja johtamiskokemusta, laaja-alaista työkokemusta vaativista tietohallinnon tehtävistä ja kokemusta tietohallintoprojektien läpiviennistä sekä hankinnoista. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa kehittämisotetta ja kykyä reagoida organisaation muutostarpeisiin sekä seurakuntien hallinnon ja toiminnan tuntemusta.

IT-alueen toimintaa johtaa IT-alueen johtokunta. Tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Palkkaus määräytyy KirVestes:n vaativuusryhmän 603 mukaisesti, vähimmäispalkan lisäksi maksetaan vaativuusosaa ja vuosisidonnaista ansionosaa. Virkaa haetaan sähköisesti täyttämällä sähköinen hakulomake.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja ennen vaalin vahvistamista hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  Virka tulisi ottaa vastaan 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 1.12.2017 klo 13.00.

Lisätietoja antavat tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä puh. 040 4848 214  ja IT-aluekeskuksen johtokunnan puheenjohtaja, hallintojohtaja Timo Korhonen puh. 040 4848 200.

Täytä sähköinen hakulomake

 

Vapaaehtoistyö

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.

Ota yhteyttä

Arja Keränen
Henkilöstöpäällikkö
017 158 111
PL 1064
70101 KUOPIO