Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa


Kuopion Puijon seurakunnassa on avoinna 1.1.2020 alkaen 

Diakonian virka 

Virka on täytetty määräaikaisena vuoden 2019 loppuun. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- kansainvälinen diakonia
- lähetys 
- maahanmuuttajatyö
Edellytämme valmiutta myös yleisiin diakonian tehtäviin. 

Haemme virkaan pätevää, yhteistyökykyistä ja hyvät tiimitaidot omaavaa diakonian ammattilaista. Lähetyssihteerin koulutus, lähetyksen ja maahanmuuttajatyön kokemus sekä verkkoviestinnän taidot katsotaan eduksi.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen nro 122 mukainen diakonian virkaan vaadittava tutkinto. 

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Virka kuuluu KirVESTES:n vaativuusryhmään 502. Vähimmäispalkka on 2322,53 euroa, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnaista ansionosaa. 

Lisätietoja viran sisällöstä antavat kirkkoherra Jaana Marjanen puh. 040 4848 412 jaana.marjanen@evl.fi ja diakoni Riitta Murtorinne puh. 040 4848 437 riitta.murtorinne@evl.fi sekä palkkauksesta henkilöstöpäällikkö Arja Keränen puh. 040 4848 202 arja.keranen@evl.fi.

Hakuaika 13.3.2019 saakka.

Haastattelut niihin kutsuttaville järjestetään 9.4.2019 Kuopiossa. 

Täytä sähköinen hakulomake


Kuopion Puijon seurakunnassa on avoinna 1.5.2019 alkaen

Kanttorin virka 

Virka on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Puijon seurakuntaan. 

Kanttorin tehtävän pääasiallinen sisältö
- jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelu ja toteutus
- seurakunnan muun musiikkitoiminnan suunnittelu ja toteutus
- kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta

Muuta tehtävän sisällöstä
- rippikoulujen ja muun musiikkikasvatuksen suunnittelu ja toteutus
- lasten ja nuorten musiikkitoiminnan hoitaminen 
- osallistuminen kasvatuksen tiimin työskentelyyn
Lisäksi arvostamme viestinnän perustaitoja ja sosiaalisen median osaamista. 

Kelpoisuusvaatimuksena on kirkkomusiikin ylempi korkeakoulututkinto (Kirkkohallituksen päätös nro 123: 2 §). 

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Virka kuuluu KirVESTES:n vaativuusryhmään 601. Vähimmäispalkka on 2670,19 euroa, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnaista ansionosaa.

Lisätietoja viran sisällöstä antavat kirkkoherra Jaana Marjanen puh. 040 4848 412 jaana.marjanen@evl.fi ja kanttori Outi Keskisipilä puh. 040 4848 436 outi.keskisipila@evl.fi sekä palkkauksesta henkilöstöpäällikkö Arja Keränen puh. 040 4848 202 arja.keranen@evl.fi.

Haastattelut ja musiikkinäytteet niihin kutsuttaville järjestetään 26.3.2019 Kuopiossa. 

Hakuaika 13.3.9 klo 15 asti.

Täytä sähköinen hakulomake


Kuopion aluekeskusrekisteriin kuuluvat Hankasalmen, Joroisten, Konneveden, Leppävirran, Pieksämäen, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon sekä Kuopion ev.lut. seurakunnat. Aluekeskusrekisteri hoitaa näiden seurakuntien jäsenrekisterin ylläpitoon, tietojenluovutukseen ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyvät kirkonkirjojenpidon tehtävät. Kuopion aluekeskusrekisterissä työskentelee yhdeksän sihteeriä ja rekisterinjohtaja.

Kuopion aluekeskusrekisterissä on haettavana 

Toimistosihteerin toimi

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen ja niihin liittyvä laskutus sekä asiakaspalvelu. Lisäksi toimistosihteeri osallistuu muihin kirkonkirjojenpidon tehtäviin, kuten toimitusten rekisteröintiin. Tarkemmat työtehtävät määritellään tehtävänkuvauksen laatimisen yhteydessä.

Pääosa toimistosihteerin tehtävistä sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tämä vaatii työntekijältä erityisen tarkkaa ja huolellista työskentelytapaa. Erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kohtaaminen puolestaan edellyttää kykyä ja taitoa kohdata ihmiset tilanteeseen sopivalla tavalla. Toimistosihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä kirkonkirjojenpitoon, erityisesti vanhojen kirkonkirjojen tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja palvelualtista asennetta. Sähköisten toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmien käytön hyvä hallinta katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. Käytännön kokemus kirkonkirjojenpitoon liittyvistä tehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävän palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 402 mukaisesti. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettava vastaan 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika 21.2. – 6.3.2019. Hakijoiden haastattelu on Kuopiossa 11.3.2019.

Lisätietoja antaa rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen puh. 040 4848 235.

Täytä sähköinen hakulomake 


Kuopion ev.lut. seurakunnat etsii yövalvojia kesälle 2019

Leirikeskusten yövalvojat 

Tehtävään valittavan henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Aiempi toimiminen seurakuntatyössä on eduksi. Työ vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja jaksamista. Työaika sijoittuu yöhön, eli n. klo 22-06 välille, (työjakson pituus on 8 tuntia/yö). Yövalvojien ei ole mahdollista majoittua leirikeskuksissa. Yövalvojalla tulee olla suoritettuna EA1 kurssi tai se on suoritettava ennen tehtävän vastaanottamista

Palkkaus: tuntipalkka 8,25 euroa/tunti (maksetaan tuntilistan mukaan). Lisäksi maksetaan iltatyölisää (klo 18-23) 1,46 euroa / tunti  sekä yötyölisää (klo 23-07) 2,86 euroa/tunti, sunnuntaityölisää (la klo 18 - su klo 24) 8,25 euroa/tunti

Yövalvojia tarvitaan leirikeskuksiin kesäkuun alkupuolelta aina elokuun puoliväliin saakka. Leirejä järjestetään seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa Hirvijärvellä Karttulassa, Rytkyllä ja Poukamassa. Lisäksi leirejä pidetään Aholansaaressa Nilsiässä, Ruusuhovissa Rantasalmella sekä yksi leiri Tievatuvalla Saariselällä.

Työ ei ole kokoaikaista, vaan työajasta sovitaan erikseen työvuoroja suunniteltaessa.

Kesän leireille tarvitaan yhdeksän yövalvojaa ja yksi varahenkilö.

Yövalvojien alkusammutuskoulutus ja työhön perehdyttäminen pidetään perjantaina 10.5.2019 kello 8.30 – 11.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Tähän koulutuspäivään jokaisen valitun yövalvojan edellytetään osallistuvan ja hänelle maksetaan siitä palkka.

Lisätietoja antavat leirikeskustenhoitaja Anu Eronen puh. 040 4848 488 tai nuorisosihteeri Hanna Kärsämä puh. 040 4848 474.

Hakemusten perusteella suoritetaan haastateltavien valinta, haastatteluun valituille lähetetään kirjallinen kutsu. Haastattelut pidetään maanantaina 18.3.2019 Kuopiossa.

Hakuaika: 24.2. saakka

Täytä sähköinen hakulomake


Kesätyöpaikkoja Hirvijärven leirikeskuksessa

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämä Hirvijärven leirikeskus sijaitsee Karttulassa, noin 55 km Kuopion keskustasta. Hirvijärven leirikeskuksessa järjestetään lasten ja nuorten leirejä ja rippileirejä.

Hirvijärven leirikeskuksessa on avoinna 

KAKSI KEITTÄJÄN tehtävää ajalla 1.6.–15.8.

Keittäjän tehtävänä on leirikeskuksen ruoanvalmistukseen osallistuminen sekä siivouksesta ja viihtyvyydestä huolehtiminen.

Hakijalta toivomme soveltuvaa ammattitutkintoa ja / tai vastaavaa työkokemuksella hankittua taitoa. Arvostamme kokemusta keittiötyöstä ja hyviä yhteistyötaitoja. Hygieniapassi välttämätön.

Kyseessä on kokoaikainen työ (38,25 tuntia / vko) ajalla 1.6. – 15.8.2019. Työ sisältää viikonloppuvuoroja läpi koko kesän. Palkka määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 402 mukaan.

Hakuaika 15.3. saakka

Lisätietoja antaa leirikeskuksen hoitaja Anu Eronen puh. 040 4848 488.

Lisätietoja leirikeskuksesta

Täytä sähköinen hakulomake 

KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJAN tehtävä ajalla 1.6.–15.8.

Keittiöapulainen-siivoojan tehtävänä on siivouksesta ja viihtyvyydestä huolehtiminen ja leirikeskuksen ruoanvalmistukseen osallistuminen.

Hakijalta toivomme soveltuvaa ammattitutkintoa ja / tai vastaavaa työkokemuksella hankittua taitoa. Arvostamme kokemusta siivous- ja keittiötyöstä ja hyviä yhteistyötaitoja. Hygieniapassi välttämätön.

Kyseessä on kokoaikainen työ (38,25 tuntia / vko) ajalla 1.6. – 15.8.2019. 
Työaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Palkka määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 303 mukaan.

Hakuaika 15.3. saakka

Lisätietoja antaa leirikeskuksen hoitaja Anu Eronen puh. 040 4848 488.

Lisätietoja leirikeskuksesta

Täytä sähköinen hakulomake


Vapaaehtoistyö

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut
017 158 111
PL 1064
70101 KUOPIO