Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on keskeisin seurakuntayhtymän hallintoelimistä. Kirkkoneuvosto kokoontuu kesäkautta lukuunottamatta keskimäärin joka toinen viikko eli noin 15 kertaa vuodessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii yhteisen kirkkovaltuuston alaisena. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. 


Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti: 

  • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • johtaa seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja
  • valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.  

Päätökset yhteisessä kirkkoneuvostossa tehdään esittelystä. Esittelijöinä toimivat hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämänä yksi seurakuntayhtymän kirkkoherroista.  Tällä valtuustokaudella puheenjohtajana toimii Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja yhteystiedot

 


Upi Heinonen

Upi Heinonen
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Alavan seurakuntaneuvoston jäsen
Alavan seurakunta


050 599 6669Heikki Juutinen

Heikki Juutinen
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakuntaneuvoston jäsen
Puijon seurakunta
Eero Koivisto

Eero Koivisto
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Männistön seurakuntaneuvoston jäsen
Männistön seurakunta


050 331 3192


Leena Kumpusalo

Leena Kumpusalo
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Kallaveden seurakuntaneuvoston jäsen
Pekka Niiranen

Pekka Niiranen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Tuula Pesonen

Tuula Pesonen
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakuntaneuvoston jäsen
Puijon seurakuntaMarja-Sisko Pihl

Marja-Sisko Pihl
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Järvi-Kuopion seurakunta


0400 567 257Taina Tammekann

Taina Tammekann
Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenMaija Taskinen

Maija Taskinen
Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Tuomiokirkkoseurakunta


0440 470 615


Hannu Tervonen

Hannu Tervonen
Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen sekä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston jäsen
Järvi-Kuopion seurakunta


044 550 6899Tarja Välimäki

Tarja Välimäki
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Männistön seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Männistön seurakuntaEero Wetzell

Eero Wetzell
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
Tuomiokirkkoseurakunta