Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on keskeisin seurakuntayhtymän hallintoelimistä. Kirkkoneuvosto kokoontuu kesäkautta lukuunottamatta keskimäärin joka toinen viikko eli noin 15 kertaa vuodessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii yhteisen kirkkovaltuuston alaisena. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. 


Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti: 

  • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • johtaa seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja
  • valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.  

Päätökset yhteisessä kirkkoneuvostossa tehdään esittelystä. Esittelijöinä toimivat hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämänä yksi seurakuntayhtymän kirkkoherroista.  Tällä valtuustokaudella puheenjohtajana toimii Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja yhteystiedot

 


Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Alavan seurakuntaneuvoston jäsen
Alavan seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakuntaneuvoston jäsen
Puijon seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Männistön seurakuntaneuvoston jäsen
Männistön seurakunta
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Kallaveden seurakuntaneuvoston jäsen

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Järvi-Kuopion seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Tuomiokirkkoseurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Männistön seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Männistön seurakunta

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
Tuomiokirkkoseurakunta