Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,5 % vuonna 2018. Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvio 2018

Vuonna 2018 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 26,8 milj. euroa ( 27,2 milj. euroa vuonna 2017). Verotulojen 21,6 milj. euroa (22,8 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 80 % ( 84 %).

Vuoden 2018 toimintakulut ovat 23,5 milj. euroa (24,8 milj. euroa). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 57,69 (57,77 %).


Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden vuonna 2018

 • Kiinteistötoimi 19 %  (22 %)
 • Hallinto 18 %  (17 %)
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 11 % (11 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 9 %  (8 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 8 % (8 %)
 • Hautaustoimi 7 % (7 %)
 • Lapsityö 8 % (7 %)
 • Muu seurakuntatyö 7 % (8 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 5 %  (4 %)
 • Musiikki 3 % (3 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 % (2 %)
   

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2018 (prosentteina)

 • Nuorisotyö 21 % (20 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 15 % (15 %)
 • Hautaustoimi 10 % (10 %)
 • Lapsityö 11 % (11 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 11 % (11 %)
 • Muu seurakuntatyö 11 % (12 %)
 • Musiikki 6 % (6 %)
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 6 % (5 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 % (3 %)
 • Hallinto 2 % (2 %)

Lisätietoa Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta.

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio (pdf)
 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015