Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,5 % vuonna 2018. Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvio 2018

Vuonna 2018 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 26,8 milj. euroa ( 27,2 milj. euroa vuonna 2017). Verotulojen 21,6 milj. euroa (22,8 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 80 % ( 84 %).

Vuoden 2018 toimintakulut ovat 23,5 milj. euroa (24,8 milj. euroa). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 57,69 (57,77 %).


Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden vuonna 2018

 • Kiinteistötoimi 19 %  (22 %)
 • Hallinto 18 %  (17 %)
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 11 % (11 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 9 %  (8 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 8 % (8 %)
 • Hautaustoimi 7 % (7 %)
 • Lapsityö 8 % (7 %)
 • Muu seurakuntatyö 7 % (8 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 5 %  (4 %)
 • Musiikki 3 % (3 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 % (2 %)
   

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2018 (prosentteina)

 • Nuorisotyö 21 % (20 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 15 % (15 %)
 • Hautaustoimi 10 % (10 %)
 • Lapsityö 11 % (11 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 11 % (11 %)
 • Muu seurakuntatyö 11 % (12 %)
 • Musiikki 6 % (6 %)
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 6 % (5 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 % (3 %)
 • Hallinto 2 % (2 %)

Lisätietoa Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta.

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio (pdf)
 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Henkilöstökertomus vuodelta 2016