Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,5 % vuonna 2017. Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvio 2017

Vuonna 2017 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 27,2 milj. euroa. Verotulojen (22,8 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 84 %.

Vuoden 2017 toimintakulut ovat 24,8 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 57,77 %.


Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden vuonna 2017

 • Kiinteistötoimi 22 %
 • Hallinto 17 %
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 11 %
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 8 %
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 8 %
 • Hautaustoimi 7 %
 • Lapsityö 7 %
 • Muu seurakuntatyö 8 %
 • Viestintä 4 %
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 4 %
 • Musiikki 3 %
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 %
   

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2017 (prosentteina)

 • Nuorisotyö 20 %
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 15 %
 • Hautaustoimi 10 %
 • Lapsityö 11 %
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 11 %
 • Muu seurakuntatyö 12 %
 • Musiikki 6 %
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 5 %
 • Viestintä 4 %
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 %
 • Hallinto 2 %

Lisätietoa Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta.

Vuoden 2017 talousarvio (pdf)
 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015