Aluevastuuryhmä Juankoskella

Alueseurakunnan vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa alueseurakunnan toimintaa yhdessä alueen työntekijöiden kanssa. Vastuuryhmä valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Uusi vastuuryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuussa 2019.

Juankosken vastuuryhmä vuoden 2018 loppuun: Marjukka Heinänen, Ulla Bucht, Marja-Sisko Pihl, Raimo Myyryläinen, Pirkko Karhunen, Erika Suominen ja Alpo Pennanen.

 

 

Juankosken alueseurakunnan perustehtävä

Juankosken alueseurakunta kuuntelee alueen ihmisiä toiminnan suunnittelussa ja ottaa huomioon erilaiset ihmiset. Tarjoamme turvaa ja pysyvyyttä ja olemme luotettava toimija alueen muutosten keskellä. Pyrimme vastaamaan alueen ihmisten toivon kaipuuseen ja armon ikävään.

Painopisteet

  • Kohtaamme ihmiset heidän arjessaan ja juhlassa. Olemme rinnalla kulkijoita etenkin ihmisten suruissa ja kivuissa.
  • Tuemme alueen ihmisiä erilaisten muutosten keskellä.
  • Panostamme laadukkaaseen ja monipuoliseen jumalanpalveluselämään.
  • Toiminnassa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset erityispiirteet.