Vastuuryhmä

 

Vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa alueseurakunnan toimintaa.

Säyneisen vastuuryhmään kuuluvat:

Salme Harjunen, neuvoston edustaja
Pentti Hakkarainen
Kaarina Löfgren
Marjatta Kainulainen
Arja Partanen
Martti Rantakylä
Maarit Riekkinen