Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kallaveden seurakunta on yksi kuudesta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnasta. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan seurakuntavaaleissa yhteisen kirkkovaltuuston lisäksi seurakuntaneuvostot.

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on muun muassa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. 

Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. Puheenjohtajana on kirkkoherra.

 

Kallaveden seurakuntaneuvosto 2015 - 2018

Varsinaiset jäsenet:

varapuheenjohtaja Markku Huttunen, Erkki Oinonen, Johanna Ahonen, Antti Airas, Barnabe Koko, Leena Kumpusalo, Marita Mankinen, Pekka Niiranen,  Jarmo Oksanen, Jouni Palmu, Auli Pääkkönen, Kari Rytkönen, Minna Sahlberg, Matti Tolonen, Jaana Turunen, Sirkka Vuorinen

Varajäsenet:

Tiina Viljakainen, Hannele Nykänen, Tarja Pylkkönen, Pirjo Holopainen, Osmo Huopainen, Petteri Kokkarinen, Pekka Hämäläinen, Liisa Pietikäinen, Johanna Koistinen, Ari Asikainen, Jouni Toikkanen, Markku Silventoinen, Mirja Eskelinen, Hannu Halonen, Tuula Ronkainen, Jyrki Viitanen, Inkeri Viitanen

Puheenjohtaja: kirkkoherra Matti Pentikäinen
Sihteeri: toimistosihteeri  Eija Räsänen

 
 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän organisaatio

Hallinnollisesti ylin päättävä elin seurakuntayhtymässä on yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä. Kullakin paikallisseurakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Kallaveden ev.lut seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 2015-2018

Markku Huttunen, Erkki Oinonen, Leena Kumpusalo, Vesa Kärkkäinen, Pekka Niiranen, Jarmo Oksanen, Jouni Palmu, Tarja Pylkkönen, Auli Pääkkönen, Kari Rytkönen, Matti Tolonen, Jaana Turunen, Sirkka Vuorinen