Nimikkolähetit ja kohteet

Männistön seurakunta tukee  neljällä mantereella tehtävää lähetystyötä. Seurakunnalla on yhteensä kuusi nimikkokohdetta. Painopisteinä lähetystyössämme ovat evankeliumi ja kirkko, koulutus, elämän edellytykset, rauha ja oikeudenmukaisuus. Yhteistyöjärjestöinämme ovat Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL ), Suomen Pipliaseura (SPS) ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (Sansa).

Suomen Lähetysseura

Kiinan kirkon tukeminen

Kasvavaa Kiinan kirkkoa tuetaan kolmella saralla. Kirkkorakennukset rapautuvat ja luonnonmullistukset koettelevat niitä erityisesti kehitysalueilla. Lisäksi Kiinan laki vaatii seurakunnan kokoontumistilaksi rekisteröidyn tilan. Näiden korjaus- ja rakennustöissä avustetaan. Toiseksi Kiinan kirkkoa autetaan työtekijäpulassa. Opetus- ja opiskelijavaihtoa järjestetään Nanjingin teologisen seminaarin ja Helsingin yliopiston välille. Kolmanneksi vapaaehtoisia koulutetaan diakoniatyöhön ja tavoittavaan työhön kirkon ulkopuolella. Kiinassa sosiaalipalvelut ovat maksullisia eikä eläkejärjestelmä tavoita kaikkia. Yhden lapsen politiikan seurauksena yhdellä työikäisellä voi olla sekä vanhemmat että isovanhemmat tuettavinaan. 


Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys

Asako ja Lauri Palmu, Japani

Asako ja Lauri Palmu sekä lapset Benjamin, Helen ja Aimi työskentelevät Japanissa Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen lähetteinä. Asako on HAT-Koben seurakunnan lähetystyöntekijä ja Lauri palvelee lisäksi pappina muissakin alueen seurakunnissa painottuen Seishinin ja Midorigaokan seurakuntien avustamiseen. Seurakunnat kuuluvat kaikki Länsi-Japanin evankelisluterilaiseen Kirkkoon.

HAT-Koben seurakunta on perustettu vuonna 2008 ja siinä on 11 kastettua jäsentä. Tavoittavat työmuodot tuovat uusia ihmisiä viikkotoimintaan mukaan, useimmat heistä löytävät seurakunnan tiedot internetin kautta. Sunnuntaisin ennen jumalanpalvelusta kokoontuva lasten pyhäkoulu on ilahduttavasti vakiinnuttanut paikkansa usean lähistöllä asuvan alakoululaisen elämässä. Iloinen asia on myös poikien suuri lukumäärä. Seurakunnan säännölliseen toimintaan kuuluivat jumalanpalvelusten lisäksi lasten HAT-kids -pyhäkoulu, raamattu- ja rukouspiirit, englannin, suomen ja korean kielen opintoryhmät, ruokapiiri sekä HAT-gospel-kuoro.

Palmujen kotisivu

Medialähetys Sanansaattajat

SAT-7 lähettää paikallisten tekemää kristillistä TV-ohjelmaa arabian, farsin ja turkin kielillä. SAT-7:n tavoittaa ihmisiä erityisellä tavalla alueilla, joissa lähetystyöntekijöiden fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista, kuten sotatoimialueilla. Ohjelmia katsotaan viiden kanavan kautta yli 70 maassa Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Euroopassa. Männistön seurakunta tukee erityisesti Sanansaattajien farsinkielellä tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä: Parastoo Poortaheri tekee farsinkielisiä ohjelmia lapsille ja Nikoo Ordodary nuorille.

Suomen Pipliaseura

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi sopimus Suomen Pipliaseuran kanssa.

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 uuden mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 uuden mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 uuden mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania.

Koulutetaan opettajia

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 uuden mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia

 

 

Poika laskee veneestä verkkoja jokeen.
Mekong-joki antaa elannon miljoonille ihmisille. Kuva: Suomen Lähetysseuran kuvapalvelu / Katri Leino-Nzau

Ota yhteyttä

Salla Tyrväinen
Rovastikuntapastori
Männistön seurakunta
Ampujanpolku 2
70460 Kuopio