Raamattuluennot

Tälle sivulle päivitetään raamattuluentojen ajankohdat ja aiheet, kun ne tarkentuvat.

Tervetuloa raamattu- ja keskustelupiireihin.

 

 

Puijon seurakunnan kesäteologi Ella Toivanen pohtii

Miten Raamattu ja tiede soivat yhteen?

Raamatun tieteellistä tutkimusta kutsutaan eksegetiikaksi. Sen pääasiallisena tehtävänä on tutkia Raamatun tekstejä alkukielten, asianyhteyden ja silloin vallinneen kulttuurin kautta. Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi, Uusi testamentti taas kreikaksi. Kristus tuli maan päälle tiettyyn historialliseen ajankohtaan tiettyyn kulttuuriin. Hän puhui ihmisille heidän arkensa kautta värikästä kieltä, esimerkkejä ja vertauksia käyttäen. Eksegetiikka auttaa meitä näkemään Jeesuksen ajan ihmisen silmin ja hahmottamaan Hänen moniulotteisuuttaan.

Kuten kaikessa tieteellisessä työskentelyssä myös teologiassa pyritään objektiivisuuteen ja vakaumuksettomaan lopputulokseen. Tieteen tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää vakaumuksellisiin tarkoituksiin, Kristuksen totuuden ymmärtämiseen. Yliopisto-instituuttia perustaessa teologia olikin yksi kolmesta ensimmäisestä oppiaineesta lääketieteen ja oikeustieteen rinnalla.

Tiede ei pysty ottamaan kantaa Jumalan olemassaoloon. Meidän metodimme eivät yllä tähän. Mielestäni on kuitenkin virheellistä sanoa, ettei tiede pysty todistamaan Jumalan olemassaoloa, sillä se ei pysty havainnollistamaan myöskään sitä, ettei Jumalaa olisi. Filosofiassa ja teologiassa tätä on kuitenkin pohdittu paljon. Muun muassa Augustinukselta ja Tuomas Akvinolaiselta löytyy monia Jumalan olemassaolon todistuksia.

Otetta Raamatusta!

Miten Raamattua sitten kannattaisi lukea, etenkin jos siitä ei tahdo saada otetta? Nämä vinkit auttavat alkuun!

1. Rukouksesta on hyvä lähteä.

  • Pyydä Jumalaa avaamaan lukemaasi ja puhuttelemaan Sanalla.

2. Pohdi lukemaasi!

  • Raamatussa on monia haastavia kohtia ja kokonaisuuksia. Sinun ei tarvitse väistää kysymyksiä ja epäilyksiä – voit esittää ne suoraan! Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja apuneuvoja löytyy monia. Muiden kanssa pohdiskelu antaa moninaisia näkökulmia ensireaktiosi rinnalle. Voit aina kysyä apua myös seurakunnan työntekijöiltä.

3. Sovella käytäntöön!

  • Mitä lukemasi tarkoittaa tänä päivänä? Miten se liittyy juuri sinun elämääsi? Jumala ei ole yläpilvien jumala vaan läsnä tässä ja tänään! Uskolla, toivolla ja rakkaudella on näkyvät ilmentymänsä käytännön elämässä.

Jos Raamattu on sinulle jo tuttu ja läpikoluttu, kannattaa tarttua johonkin pätevään selitysteokseen ja lukea sitä Raamatun kanssa rinnan. Tutustu radio-ohjelmaan nimeltä Raamattu kannesta kanteen. Se on pastori Jukka Norvannon toteuttama ja sieltä löydät tukea jokaiseen Raamatun kirjaan.

 

 

Raamatulla kädet ristissä