Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2018 teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla ja Suomessa.

 

Kotimaassa keräämme varoja Kirkon diakoniarahastolle, jonka asiakkaille nälkä on liian tuttu vieras. Ulkomaiden osalta nostamme esiin Itä-Afrikan nälänhädän sekä Kirkon Ulkomaanavun siellä tekemän humanitäärisen avustustyön.

SUOMESSA keräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon

diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000–4 000

euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kautta esimerkiksi

välttämättömiin hankintoihin sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen

vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan

välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.

ULKOMAILLA yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa

pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon, välttämättömien

perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon

ja majoitukseen. Lapsille ja nuorille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun.

Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

MIKÄ YHTEISVASTUU?

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys,

joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja

kehitysmaissa. 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun,

20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 %

paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön. Kirkon diakoniarahaston kautta autetaan vähävaraisia sekä

yllättävän elämänkatastrofin, kuten tulipalon tai vakavan sairauden vuoksi vaikeaan 

taloudelliseen tilanteeseen joutuneita ihmisiä.

OSALLISTU YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN: AVULLASI TORJUTAAN NÄLKÄÄ JA KÖYHYYTTÄ.

Osallistu ja auta
Kuva: Lauri Rotko
Diakoniatyöntekijä
Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3
70200 Kuopio
Diakoniatyöntekijä
Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3
70200 Kuopio
Diakoniatyöntekijä/lähetyssihteeri
Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3
70200 Kuopio

Määräaikainen 1.6.2017 - 31.12.2019