Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa on vahva lähetystyön ja kansainvälisen diakonian perinne, joka näkyy lähetystyöhön ja yhteisvastuukeräykseen vahvasti sitoutuneina seurakuntalaisina. Seurakunnassa toimii myös useita lähetys- ja palvelupiirejä. 

Tuomiokirkkoseurakunnassa toteutetaan lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa hankkimalla sovittujen lähetyskannatustavoitteiden toteuttamiseksi varoja muun muassa myyjäisillä, erilaisilla tempauksilla ja keräämällä kolehtia.

Kansainvälistä vastuuta kannetaan järjestämällä vuosittain Yhteisvastuukeräys yhdessä kaikkien seurakunnan työalojen kanssa. Keskusseurakuntatalon aulassa on myytävänä tuotteita kansainvälisen diakonian hyväksi.

Lähetys- ja diakoniakasvatuksesta huolehditaan lähetysluentojen ja -tilaisuuksien, yhteisvastuukeräyksen, kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon tapahtumien, rippikouluopetuksen ja lähetystyön joululaulutilaisuuksien muodossa.

Lähetystyön esite.

Lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta vastaava työntekijä Liisa Penttinen.
Kirkon ulkomaanavun yhdyshenkilö, diakonissa Pirjo Litmanen.

Tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa suunnittelee ja ohjaa yhdessä työntekijöiden kanssa vastuuryhmä, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä:
Liisa Karjalainen, puheenjohtaja
Virpi Soveri
Aruna Hartikainen
Kalle Syrjä
Kirsti Tervo
Marjukka Vuorinen
Pirjo Litmanen
Liisa Penttinen, sihteeri

Seurakunnassa toimivat lähetyspiirit

Maanantain lähetyspiiri, kokoontuu maanantaisin klo 16 kerran kuukaudessa kerhohuone Aaronissa.

Kotien lähetyspiiri, kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 13  parillisilla viikoilla lähetyspiiriläisten kodeissa tai kerhohuone Samulissa.

Näpertäjät, kokoontuu joka toinen maanantai parittomilla viikoilla klo 13  kerhohuone Aaronissa.

SLEY:n lähetyspiiri, kokoontuu torstaisin noin joka toinen viikko kerhohuone Aaronissa.

Lähetyspiireissä tavataan tuttuja, keskustellaan asioista maan ja taivaan välillä, juodaan kahvit, puhutaan lähetyksestä ja nautitaan toinen toisemme seurasta. Tervetuloa mukaan!

Piirien kokoontumiset löytyy Tapahtumista

Lähetysjärjestöt, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Lapsia Hyvän Paimenen seurakunnan toimintakeskuksessa, Kambodzha. Kuvaaja Joanna Lindén-Montes, SLS.
Lapsia Hyvän Paimenen seurakunnan toimintakeskuksessa, Kambodzha. Kuvaaja Joanna Lindén-Montes, SLS.

Ota yhteyttä

Pirjo Litmanen
diakonissa
Tuomiokirkkoseurakunta
Suokatu 22 C
70100 KUOPIO
Liisa  Penttinen
1. seurakuntapastori
Tuomiokirkkoseurakunta
Suokatu 22 A
70100 KUOPIO