Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjat

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 23.1.2018 kokouksessaan valinnut Tuomiokirkkoseurakunnan
2. kappalaisen virkaan pastori Kirsi Perämaan.