Tukea, keskusteluapua ja toimintaa

Kuopion ev.lut. seurakuntien Diakoniakeskus lievittää yhdessä paikallisseurakuntien kanssa ihmisten henkistä, hengellistä ja taloudellista hätää.

Keinoina ovat

  • sielunhoidolliset keskustelut
  • taloudellinen avustaminen
  • retki- ja leiritoiminta

Erityisesti päihde- ja kriminaalityön sekä mielenterveys- ja vammaistyön haasteisiin vastaaminen yhdessä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa ovat diakoniakeskuksen työn painopistealueita.

Vailla vakituista osoitetta olevat voivat asioida avustusasioissa Diakoniakeskuksessa.

 

Diakoniakeskus on suljettu Vuorikadun toimipisteessä, ja toiminta päättyy 31.7.2020. 

Diakoniatyöntekijöiden päivystys

Diakoniakeskuksen työntekijät tavoitat linkin Diakoniakeskuksen yhteystiedot kautta, 

josta löytyvät työntekijöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

 

 

Diakoniakeskuksen yhteystiedot

 

Tule mukaan ryhmiin

Järjestämme säännöllistä toimintaa

  • mielenterveystyön
  • kriminaalityön
  • vammaistyön
  • päihde-, katulähetys- ja työttömyystyön

ryhmissä ja piireissä.

Lue lisää toiminnasta erityisryhmille.

Kirkon selkokieliset sivut

Selkokielisillä sivuilla kerrotaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Siellä kerrotaan, miten kirkko toimii ja mitä kirkko opettaa Jumalasta ja Jeesuksesta. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieltä on helppo lukea.

Viittova seurakunta

Viittovan seurakunnan sivuilla kerrotaan viittovan seurakunnan toiminnasta. Viittomakielisiä videoita löytyy myös raamatun kertomuksista, uskosta ja rukouksesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Rikosuhripäivystys

Vapaaehtoistyö