Hankinnat

Seurakuntayhtymä on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Seurakunnan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kulloinkin voimassa oleva kynnysarvot löytyvät verkosta www.hankintailmoitukset.fi.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus Hilma-hankintaportaalissa osoitteessa Hilma - EtusivuLinkki avautuu uudessa välilehdessä (hankintailmoitukset.fi) 

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. 

Käynnissä olevista seurakuntayhtymän tarjouskilpailuista löydät tietoa alla. 

Käynnissä olevat tarjouskilpailut