Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa

Järvi-Kuopion seurakunta on kahdeksasta alueseurakunnasta muodostuva moni-ilmeinen maalaisseurakunta osana Kuopion seurakuntayhtymää. Sen kahdeksassa kirkossa vietämme jumalanpalvelusta jokaisena pyhäpäivänä. Seurakunnassa on 42 hengen osaava ja moniammatillinen henkilöstö. 

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran virka

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.6.2020 lukien. 

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake). Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Järvi-Kuopion seurakunta seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, että Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:

  • talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa
  • selkeä näkemys jumalanpalvelusyhteisöjen merkityksestä harvaan asutulla maaseudulla
  • viranhaltijalla on kokemusta rakennemuutosjohtamisesta ja työn kehittämisestä
  • kyky jäsentää seurakunnan laajaa toimintakenttää ja verkostoitua alueellisten toimijoiden kanssa
  • kyky rohkaista ja aktivoida niin henkilöstöä kuin vapaaehtoistoimijoita ja
  • monipuoliset vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Reijo Leino: puh. 040 488 8600 tai reijo.leino@)evl.fi sekä henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto puh. 040 4848 202 tai merja.vihanto@evl.fi.

Hakuaika päättyy 2.12.2019 klo 15.00. 

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 9.1.2020. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan@evl.fi.

Täytä sähköinen hakulomake KirkkoHR-palvelussa


 

Vapaaehtoistyö

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.