Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat

Vuosi 2020

Pöytäkirja 4/2020 (pdf)

§ 41 Kokouksen avaus
§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 44 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 45 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 (2022-2023)
§ 46 Asta Heimon testamenttirahaston toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
§ 47 Kanttori Heikki Monosen sivutoimilupa
§ 48 Kanttori Anne-Christine Tinkalan sivutoimilupa
§ 49 Seurakuntarakennetyöskentelyn tämänhetkinen tilanne
§ 50 Ilmoitusasiat
§ 51 Muut asiat
§ 52 Valitusosoituksen antaminen
§ 53 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 3/2020 (pdf)

§ 29 Kokouksen avaus
§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 31 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 32 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 33 Talousarvioesitykseen annettavat Männistön seurakunnan suunnitelmat
§ 34 Talousarvion raami ja työn sopeuttaminen raamia vastaavaksi
§ 35 Seurakuntaneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
§ 36 Saara Roton eroanomus seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja varajäsen Timo Knuuttilan kutsuminen jäseneksi hänen tilalleen
§ 37 Ilmoitusasiat
§ 38 Muut asiat
§ 39 Valitusosoituksen antaminen
§ 40 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 2/2020 (pdf)

§ 14 Kokouksen avaus
§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 16 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 17 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 18 Diakoniatyöntekijä Sami Mitsmanin irtisanoutuminen ja viran täyttö
§ 19 Lähetysmäärärahojen jako
§ 20 Kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2020
§ 21 Männistön seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
§ 22 Seurakuntarakenneselvityksen tilanne
§ 23 Saara Roton eroanomus henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä ja yhteisen kirkkovaltuuston varajä-senyydestä
§ 24 Ilmoitusasiat
§ 25 Muutos rippikoulusuunnitelmaan
§ 26 Muut asiat
§ 27 Valitusosoituksen antaminen
§ 28 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 1/2020 (pdf)

§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 5 Toimintakertomukset vuodelta 2019
§ 6 Toimintakertomus asta heimon testamenttivarojen käytöstä (liitteet 10-11)
§ 7 Lahjoituksen vastaanottaminen
§ 8 Lähetyksen talousarviomäärärahojen jako
§ 9 Lähetyssopimuksen muuttaminen Suomen Lähetysseuran kanssa
§ 10 Ilmoitusasiat
§ 11 Muut asiat
§ 12 Valitusosoituksen antaminen
§ 13 Kokouksen päättäminen
 

Vuosi 2019

Pöytäkirja 9/2019 (pdf)

§ 96 Kokouksen avaus
§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 98 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 99 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 100 Avustusten myöntäminen Kirkon Ulkomaanavulle ja lähetysjärjestöille
§ 101 Rippikoulutyön paikallinen suunnitelma 2020
§ 102 Ilmoitusasiat
§ 103 Muut asiat
§ 104 Seurakunnan edustajien nimeäminen seurakuntarakenteen ohjausryhmään
§ 105 Seurakunnan edustajien nimeäminen kiinteistöstrategian ohjausryhmään
§ 106 Kirkkoherra Aulikki Mäkisen oikeus käyttää työpäiviä opintomatkaan Ruotsiin 14.-16.2.2020
§ 107 Valitusosoituksen antaminen
§ 108 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 8/2019 (pdf)

§ 82 Kokouksen avaus
§ 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 84 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 85 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 86 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022
§ 87 Yhteiset työmuodot
§ 88 Kolehtisuunnitelma tammi-toukokuu 2020
§ 89 Poikkeavat jumalanpalvelusajat
§ 90 Kirkkoherra Aulikki Mäkisen koulutuksen muutos
§ 91 Vuosilomien hyväksyminen
§ 92 Ilmoitusasiat
§ 93 Muut asiat
§ 94 Valitusosoituksen antaminen
§ 95 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 7/2019 (pdf)

§ 71 Kokouksen avaus
§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 74 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 75 Koulutussuunnitelma 2020
§ 76 Pyhän Johanneksen kirkon tilanne
§ 77 Emma Hiltusen ero seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja varajäsen Anu Lehtimäen nimeäminen hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi
§ 78 Ilmoitusasiat
§ 79 Muut asiat
§ 80 Valitusosoituksen antaminen
§ 81 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 6/2019 (pdf)

§ 60 Kokouksen avaus
§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 62 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 63 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 64 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 (2021-2022)
§ 65 Asta Heimon testamenttirahaston toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020
§ 66 Työntekijöiden vuosilomat
§ 67 Ilmoitusasiat
§ 68 Muut asiat
§ 69 Valitusosoituksen antaminen
§ 70 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 5/2019 (pdf)

§ 49 Kokouksen avaus
§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 51 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 52 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 53 Varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana seurakuntaneuvostossa
§ 54 Talousarvioesitykseen annettavat männistön seurakunnan suunnitelmat
§ 55 Keskustelu männistön seurakunnan ja pyhän johanneksen kirkon tilanteesta
§ 56 Ilmoitusasiat
§ 57 Muut asiat
§ 58 Valitusosoituksen antaminen
§ 59 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 4/2019 (pdf)

§ 34 Kokouksen avaus
§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 37 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 38 Männistön työntekijöiden lomat kesä-syyskuu 2019
§ 39 Kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2019
§ 40 Päiväjumalanpalvelusten kellonaika männistön seurakunnassa syksyllä 2019
§ 41 Lausunnon antaminen luonnollisen poistuman strategian tarkistamisesta
§ 42 Kanttori Heikki Monosen sivutoimilupa–anomus
§ 43 Ilmoitusasiat
§ 44 Kirkkoherran päätös
§ 45 Muut asiat
§ 46 Aulikki Mäkisen anomus osallistua Strasbourgin ekumeenisen instituutin järjestämään seminaariin 3.-10.7.2019
§ 47 Valitusosoituksen antaminen
§ 48 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja 3/2019 (pdf)

§ 23 Kokouksen avaus
§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 25 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 26 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 27 Rippikoulutyön ohjesääntö
§ 28 Pyhän Johannksen kirkon ilmastointiremontti, käyttökatkos ja väistötilat
§ 29 Kirkkoherran päätökset
§ 30 Ilmoitusasiat
§ 31 Muut asiat
§ 32 Valitusosoituksen antaminen
§ 33 Kokouksen päättäminen 

Pöytäkirja 2/2019 (pdf)

§ 12 Kokouksen avaus
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 15 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 16 Toimintakertomukset vuodelta 2018
§ 17 Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
§ 18 Toimintakertomus Asta Heimon testamenttivarojen käytöstä
§ 19 Ilmoitusasiat
§ 20 Muut asiat
§ 21 Valitusosoituksen antaminen
§ 22 Kokouksen päättäminen 

Pöytäkirja 1/2019 (pdf)

§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
§ 5 Sihteerin valinta
§ 6 Seurakuntaneuvoston järjestäytyminen
§ 7 Vastuuryhmien valitseminen
§ 8 Ilmoitusasiat
§ 9 Muut asiat
§ 10 Valitusosoituksen antaminen
§ 11 Kokouksen päättäminen

Tietokoneen hiiri näppäimistön vieressä
Kuva: Pixabay