Varhaiskasvatussuunnitelma

Kuopion  ev.lut. seurakuntien varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen ja hänen perheensä elämää ja kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.                  

Kristillisestä traditiosta nousee vahva näkemys lapsen arvosta ja merkityksestä. Arvostamme lasta ja haluamme suojella lapsuutta, ihmisenä kasvamista, lapsenoikeuksia, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa perheiden moninaisuutta, terveellistä ja kestävää elämäntapaa.

Toimimme yhteistyössä perheiden, järjestöjen, kaupungin ja muiden kasvatustyössä toimivien kanssa. Yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa noudatetaan Vasun periaatteita. Hyvä yhteistyö rakentuu luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen.

Varhaiskasvatuksen elementit

Järjestämme monipuolista toimintaa lapsille ja perheille sekä etsimme uusia toimintatapoja. Toimintaamme ohjaa kristillinen arvopohja. Arvioimme toimintatapoja, kuulemme lapsia ja perheitä sekä kehitämme kuulemisen menetelmiä. Toiminnassamme on käytössä lapsivaikutusten arviointi. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa, jonka keskiössä on lapsi.

Oppimiskäsitys ja osallisuus

Oppiminen on kokonaisvaltaista,, sitä tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa leikkien, liikkuen, musisoiden ja monipuolisia kädentaitoja tehden sekä heljentyen. Annamme tilaa lapsen ihmettelylle, mielenkiinnon kohteille ja tarpeille. Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten ja ympäristön kanssa.

Pedagoginen osaaminen

Seurakunnan varhaiskasvatus on ammattihenkilöstön johtamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka toteutuu lapsilähtöisenä pedagogiikkana. Kristillisen kasvatuksen sisältöjä toteutamme tukien lapsen hengellistä kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristöön kuuluvat ympäristön lisäksi yhteisesti sovitut käytänteet. Toimintatilat tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön, jossa on kristillistä symboliikkaa ja lasten leikkiä tukevai asioissa.

Kirkon varhaiskasvatus  - Vasu kirkoissa

Kirkon tarjoama varhaiskasvatus tukee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tavoin lapsen kotikasvatusta. Varhaiskasvatuksessa on olennaista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja yhteistyö.

Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa, vaan toiminnassa sitoudutaan yleisiin pedagogisiin periaatteisiin. Vasu velvoittaa seurakuntaa vain yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kirkon omassa toiminnassa suositellaan vasuperusteiden toteuttamista ja sen periaatteiden noudattamista toiminnan omaleimaisuus huomioiden. 

Lapsi ojentaa voikukkaa, kuvassa terävyys kukkaa pitävässä kädessä, taustalla näkyy hymyilevät kasvot.