Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakuntien talous ennakoitua parempi 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.3, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Tulos oli ennakoitua vähemmän alijäämäinen. Lopullinen alijäämä oli 0,609 miljoonaa. Talous oli vahvempi, koska verotulot toteutuivat ennakoitua paremmin. 

kuvassa laskin ja seteleitä

Vuoden 2021 talousarviossa ennakoitiin 2,029 milj. euron alijäämää. Alijäämään suurimpana tekijänä oli valtuuston kesäkuussa 2021 päättämä poisto-ohjelman muutos, joka merkitsi n. 3,5 milj. euron kertapoistoja tilikaudella. Talous toteutui kuitenkin merkittävästi ennakoitua parempana ja lopulliseksi alijäämäksi jäi 0,609 milj. euroa.  

Keskeisin syy budjetoitua parempaan tulokseen oli verotulojen huomattavasti ennakoitua parempi toteutuminen. Syksyllä 2021 verotuloarviota nostettiin alkuperäisestä talousarviosta 1,6 milj. eurolla 20,354milj. euroon. Lopullinen verotulokertymä oli 20.940 milj. euroa eli nousua budjetoituun oli vielä 2,9 %. Julkistalouden verotulot kokonaisuutena kasvoivat vuonna 2021 merkittävästi, ja seurakunnat saivat osansa tästä kasvusta.  

Vuoden 2021 investointeihin oli budjetoitu yhteensä 5.799.500 euroa ja toteuma oli 4.401.789 euroa. Suurin hankkeista oli krematorion rakentaminen, jonka kustannuksista vuoden 2021 aikana toteutui 3.402.951 euroa. Hankintamenettelystä aiheutuneiden viivästysten vuoksi krematorion uunin hankinta jäi vuodelle 2022. 

Vuonna 2021 koronapandemia väritti edelleen monella tavalla toimintaa. Toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin, mutta luovuutta jouduttiin monella tavalla käyttämään.  
 

14.3.2022 18.54