Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakunnat tukevat Ukrainaa 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 14.3. ukrainalaisille perheille 20 000 euron avustuksen. Avustus toimitetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta. Myös pakolaisten vastaanottamiseen varaudutaan luovuttamalla tarvittaessa Hirvijärven leirikeskus pakolaisten käyttöön.  

 

Hirvijärven leirikeskus

Ukrainan kansa tarvitsee sodan keskellä konkreettista apua. Sota on ajanut Ukrainassa jo yli puoli miljoonaa ihmistä pakenemaan kodeistaan keskellä kylmää talvea ja koronaviruspandemiaa. Kodeistaan paenneet perheet tarvitsevat kiireesti ruoka-apua ja perustarvikkeita. Ukrainalaisten humanitaarinen tilanne pahenee koko ajan. 

Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt hätäapukeräyksen. Sen antaman tuen avulla kodeistaan paenneet perheet saavat hätäapuna mm. vettä, ruokaa ja suojaa. 

Kuopion ev.lut seurakunnat myöntävät 20 000 euroa avustusta ukrainalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta käytettäväksi perheiden hätäapuun.  

Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.3, että seurakuntayhtymän omistaman Hirvijärjen leirikeskuksen tilat voidaan tarvittaessa luovuttaa hätämajoitustiloiksi.  
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 9/2022 kehottanut seurakuntia selvittämään mahdollisuuden ottaa vastaan Ukrainasta sotaa pakenevia pakolaisia. 

Seurakuntayhtymä on jo syksyllä 2021 ilmoittanut Maahanmuuttoviraston tekemään kartoitukseen, että Hirvijärven leirikeskus voi olla käytettävissä mahdollisena hätämajoitustilana. Kun majoitustilat kanavoidaan Maahanmuuttoviraston kautta, virasto vastaa käytännön järjestelyistä ja pakolaiskeskuksen toiminnasta sekä kustannuksista ja seurakunta luovuttaa tilat sitä varten. 
 

14.3.2022 18.55