Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kiinteistöstrategia etenee lausuntakierrokselle 

Uudessa kiinteistöstrategiassa olennaisena asiana on tilojen käytön uudistaminen. Taloudelliset realiteetit tulevat johtamaan kiinteistöjen vähenemiseen. Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöstrategiasta pyydetään lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta. 

Postitalo5_kuvaTuijaHyttinen_750x500.jpg

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.8.2021 asettaa työryhmän valmistelemaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän koko kiinteistö-, asuinhuoneisto-, liikehuoneisto- ja toimitilakannan käsittävää kiinteistöstrategiaa.  

Työryhmän luottamushenkilöjäseniksi valittiin Erkki Oinonen, Taisto Toppinen ja Eero Wetzell sekä muiksi jäseniksi kiinteistöpäällikkö, hallintojohtaja, nuorisosihteeri ja tekninen isännöitsijä. Kirkkoherrojen edustajina työryhmään valittiin Juha Hagman, Elina Knuuttila ja Matti Pentikäinen.  

Strategian laadinnassa on pohjana käytetty kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymää kiinteistöstrategiamallia ja -ohjetta. 

Työryhmän strategiaesityksessä on pyritty kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti pitämään keskiössä seurakuntayhtymän kokonaisedun toteutuminen.

Strategiaan sisältyy seuraavan 10–vuotisjakson väestö- ja verotuloennusteet sekä rakennusten lukumäärän, käyttöasteiden, talouden ja korjausvelan perusteellinen selvitys strategian laatimisajankohtana.  

Yhteisissä arvoissa olennaisena asiana on tilojen käytön uudistaminen ja myös jumalanpalvelustilojen avaaminen monipuolisempaan käyttöön kaikessa seurakunnan toiminnassa.  

Taloudelliset realiteetit tulevat johtamaan kiinteistöjen ja toimitilojen määrälliseen vähenemiseen. Muutokset tuovat myös mahdollisuuksia yhteistyöhön ja uudistumiseen.  

Strategian tavoitteet

Kiinteistöstrategian visio on ” Yhdessä rakennettu, kaikkia kutsuva kirkko.” Strategian tavoitteiksi työryhmä määritteli muun muassa seuraavat: 
•    Tilojen määrää vähennetään siten, että se on oikeassa suhteessa talouteen ja tulevaan väestökehitykseen.  
•    Tilojen käyttöä monipuolistetaan ja ne ovat muunneltavissa usean toiminnan käyttöön.  
•    Vuokratiloja käytetään, kun se on taloudellisesti järkevää.
•    Tiloja käytetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Omaa toimintaa viedään muualle ja avataan kirkon tiloja muiden toimijoiden käyttöön.  
•    Työntekijöille turvataan tarkoituksenmukaiset toimistotilat ja mahdollistetaan heille pääsy toimistotiloihin kaikissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Toimistotilojen määrää arvioidessa huomioidaan etätyön yleistyminen ja siirtyminen sähköiseen asianhallintaan.  
•    Kiinteistöjä hoidetaan ja huolletaan Kuopion seurakuntayhtymän ympäristöohjelman mukaisesti.  
•    Huolehditaan, että kaikki käyttöön jäävät rakennukset ovat terveellisiä, turvallisia, pääosin esteettömiä.

Toimitilakanta on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja luovuttaviin kiinteistöihin.  
Kiinteistöstrategiaa valmistellut työryhmä esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistöstrategia hyväksytään vuosille 2022-2032. 

Kuopion ev.lut seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 23.5, että seurakuntaneuvostoilta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta pyydetään kiinteistöstrategiasta lausunnot, jotka tulee antaa 18.8.2022 mennessä.  

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian hyväksyy ja vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto.  

23.5.2022 16.20