Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kiinteistöstrategia vahvistettavaksi

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8. kokouksessaan, että kiinteistöstrategia esitetään vahvistettavaksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Vanha Pappila siirretään luovutettavista kehitettävien kiinteistöjen listalle. 

Vanha Pappila

Kiinteistöstragiasta pyydettiin lausunnot seurakunnilta, yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta. Kaikissa lausunnoissa puollettiin strategian hyväksymistä. Esiin nostetut asiat olivat alueelliseen tai koko yhtymän toimintaan, toiminnan painopisteisiin ja taloudellisiin resursseihin liittyviä seikkoja. 

Kahteen asiaan oli kiinnitetty erityisesti huomiota. Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan lausunnossa esitetään, että Vanha Pappila poistetaan luovutettavien kiinteistöjen listalta ja siirretään kehitettävien kiinteistöjen listalle. Männistön seurakuntaneuvosto esittää, että Studentian tiloista luovutaan ja Vanha Pappila säästetään. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan pappilasta luopumista voidaan harkita vasta sitten, kun keskustan uusien seurakuntatilojen toimivuus ja riittävyys on pystytty varmistamaan. 

Lisäksi otettiin kantaa Hirvijärven leirikeskuksesta luopumiseen. Edellytyksenä luopumiselle on usean lausunnon mukaan se, että vastaavien palveluiden hankkimiseen ostopalveluina on riittävät resurssit.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 25.10.2022. 
 

29.8.2022 18.46