Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston päätöksiä, kokous 7.12.2022

Seurakuntaneuvosto päätti toimintakautensa juhlavasti Koivumäen kartanossa pidetyssä kokouksessa.

Nuija.jpg

Kokouksen alussa seurakuntaneuvostolle ilmoitettiin marraskuussa pidettyjen seurakuntavaalien 2022 tuloksesta. Vaalissa valittiin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostoon toimintakaudeksi 2023-2026. Tulokset löytyvät myös verkosta kuopionseurakunnat.fi/vaalit/vaalitulokset/jarvi-kuopio

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Järvi-Kuopion seurakunnan strategian vuosille 2023-2026. Strategiaa on valmisteltu vuoden 2022 aikana yhdessä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti myös Järvi-Kuopion seurakunnan rippikoulutyön kolmivuotisen paikallissuunnitelma vuosille 2023–2025 sekä vahvisti rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuodelle 2023.

Seurakunnan jumalanpalveluselämää ja varhaiskasvatusta varten päätettiin hankkia lasten virsikirjoja.

8.12.2022 15.03