Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Talousarvio hyväksyttiin

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion 13.12. Ennakoitu alijäämä talousarviovuodelle 2023 on 93 852 euroa. 

Kokous_kuvaTuijaHyttinen_750x500.jpg

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä yhteisten toimintojen toimintasuunnitelman viimeistään tilikautta edeltävän vuoden joulukuussa. Paikallisseurakuntien toimintasuunnitelmat hyväksyy kukin seurakuntaneuvosto. 
Seurakuntien osalta seurakuntaneuvostot ovat vahvistaneet toiminnalliset tavoitteet ja ne on annettu tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. 

Vuoden 2023 kirkollisverotuloiksi on FCG:n verotuloennusteen pohjalta ennakoitu 21,229 milj. euroa. Kasvua talousarvion 2022 verotuloennusteeseen on 0,829 milj. euroa. 

Vuosikate vuodelle 2023 on 2,724 milj. euroa eli 0,114 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Ennakoitu alijäämä talousarviovuodelle on 93 852 euroa. Vuoden 2023 investointien loppusumma on 4,879 milj. euroa.

Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot.
Vuoden 2023 alusta alkaen kaikille seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon, seurakuntaneuvostoihin sekä yhteisten tehtävien johtokuntiin valituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot luottamustoimen hoitamisesta. 
Laskelman perusteella vuoden 2023 talousarviossa kustannusvaikutuksena on huomioitu 102.000 euroa. 
Kustannuslaskelmaan on lisätty myös luottamushenkilöille maksettava korvaus omien laitteiden (tabletti, tietokone) käytöstä. 

14.12.2022 10.15