Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakuntien tilinpäätös ylijäämäinen

Kuopion ev.lut. seurakuntien tilinpäätös on reilu 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kirkollisverotuloa kertyi ennakoitua enemmän. Investointien loppusumma oli lähes 8 miljoonaa euroa.

 

 

siniset_kalat_500x333px-01.jpg

Vuoden 2022 talousarviossa ennakoitiin 0,337 milj. euron ylijäämää. Talous toteutui kuitenkin merkittävästi ennakoitua parempana ja lopulliseksi ylijäämäksi muodostui 2,427 milj. euroa.
 
Keskeisiä syitä budjetoitua parempaan tulokseen olivat verotulojen ennakoitua parempi toteutuminen ja toimintatuottojen kasvu. Lopullinen verotulokertymä oli 21.337 milj. euroa eli nousua budjetoituun oli vielä 1,9 %. Koko julkistalouden verotulot kokonaisuutena kasvoivat vuonna 2022 ja seurakunnat saivat osansa tästä kasvusta.
 
Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 4,0 prosentilla. Vuoden 2022 investointeihin oli budjetoitu yhteensä 10.376.550 euroa ja toteuma oli 7.925.471 euroa. Suurimmat hankkeista olivat Postitalon tilojen hankkiminen ja Männistön Pyhän Johanneksen kirkon korjaus. Uuden krematorion valmistuminen siirtyi vuodelle 2023 maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi.
 
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Mika Pulkkinen
Mika Pulkkinen
hallintojohtaja
Museokatu 4
70100 Kuopio

13.3.2023 18.20