Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Työryhmä selvittämään seurakuntayhtymän toimitilakysymyksiä

Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata Keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusseurakuntatalosta on luovuttava. Se edellyttää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilojen sijoittamisen selvittelyä. Toimitilakysymyksen ratkaisemista valmistelemaan asetetaan erillinen työryhmä. Tavoitteeksi asetetaan, että työryhmä jättäisi esityksensä tammikuun 2017 loppuun mennessä.
kuopion_keskusseurakuntatalo_M.jpg

Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta. Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 17 kirkkoa, 16 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta. Yhteensä näiden kiinteistöjen pinta-ala on n. 53 000 m². Lisäksi seurakuntayhtymällä on 36 hautausmaata ja n. 3 800 ha metsämaata.

Suuresta kiinteistökannasta johtuen seurakuntayhtymällä on myös erittäin suuri peruskorjausvelka. Vuosille 2017 – 2024 laaditun investointisuunnitelman mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 25,2 miljoonan euron investointeihin, joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja.

Edellä mainittu investointiohjelma ei sisällä vielä Keskusseurakuntatalon peruskorjausta. Sen kustannuksiksi on arvioitu noin 11 miljoonaa euroa. Keskusseurakuntatalossa ei ole varsinaisesti mittauksissa todennettuja sisäilmaongelmia, mutta useat työntekijät ovat saaneet oireita ja mm. viestintä ja Perheasiain neuvottelukeskus on jouduttu siirtämään vuokratiloihin. Näyttäisi siltä, että seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata Keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että Keskusseurakuntatalolla sijaitsevat toiminnot eli Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat, Tuomiokirkon toimistot ja seurakuntayhtymän eri työalojen toimistot on jossain vaiheessa siirrettävä muualle ja Keskusseurakuntatalosta luovuttava. Uusia tiloja joudutaan etsimään myös Diakoniakeskukselle ja Nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle.

Kaikki toimistot on mahdollista siirtää vuokratiloihin, joita löytyy Kuopiosta kohtuullisen edullisesti hyviltä paikoilta. Ongelman sen sijaan muodostavat Tuomikirkkoseurakunnan seurakuntatilat. Valmiita tiloja ei ole saatavilla ja uusien tilojen rakentaminen on kallista. Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää, että on selvitetty, mihin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat sijoitetaan. Vasta sen jälkeen toimistoja voidaan alkaa siirtämään pois seurakuntatalolta.

Toimitilakysymyksen ratkaisemista valmistelemaan olisi perusteltua asettaa erillinen työryhmä, jonka tehtävänä olisi selvittää eri vaihtoehdot ja tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys Keskusseurakuntatalon toimitilakysymyksen ratkaisemiseksi. Tavoitteeksi asetetaan, että työryhmä jättäisi esityksensä tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 10.10.2016 kokouksessaan työryhmän puheenjohtajaksi nimetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Hannu Tervonen, arkkitehti Kaisu Vasara, rakennusmestari Aira Pesonen ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen Merja Leppälä. Työryhmän sihteeriksi kutsutaan kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa.

 

 

10.10.2016 18.49