Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Suokadun keskusseurakuntatalon esisopimus Jalon Rakentajien kanssa raukeaa

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on voimassa esisopimus Keskusseurakuntatalon kiinteistön kaupasta Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto totesi 7.5. kokouksessaan, että esisopimus Jalon Rakentajat Oy:n kanssa raukeaa 31.5.2024. Seurakuntayhtymä vie kaavaprosessin päätökseen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Kiinteistön kauppa kilpailutetaan uudelleen sopivana ajankohtana kaavan saatua lainvoiman. 

Suokadun keskusseurakuntatalo

Kaavaprosessin pitkittymisen vuoksi esisopimuksen voimassaoloa on jatkettu jo kahdesti. Tällä hetkellä sopimus on voimassa 31.5.2024 saakka, jolloin sen voimassaolo raukeaa, mikäli kaupan tekemisen edellytykset eivät ole siihen mennessä täyttyneet. 

Kaupan tekemisen edellytyksenä esisopimuksessa on Suokadun kiinteistön uusi lainvoimainen asemakaava. Tämä edellytys ei tule täyttymään toukokuun loppuun mennessä. 

Osapuolet voivat erikseen kirjallisesti sopia esisopimuksen jatkamisesta ennen sen päättymistä. Esisopimuksen jatkamisesta on neuvoteltu Jalon Rakentajat Oy:n kanssa talven ja kevään aikana useaan otteeseen. Molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua esisopimuksen jatkamiselle ei neuvotteluissa kuitenkaan ole löydetty.

Esisopimuksen mukaan kaikkien kaavaprosessissa syntyneiden suunnitelmien ja muiden aineistojen immateriaalioikeudet kuuluvat tässä tilanteessä seurakuntayhtymälle. 

Seurakuntayhtymä vie kaavaprosessin päätökseen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaava voisi ilman valituksia saada lainvoiman kuluvan vuoden aikana. Kiinteistön kauppa voidaan tämän jälkeen sopivana ajankohtana kilpailuttaa uudelleen valmiin kaavan pohjalta. 

Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Mika Pulkkisen mielestä esisopimuksen raukeaminen on harmillista kuluneen pitkän prosessin takia. Toisaalta rakennusalan vaikea tilanne on kyllä kaikkien tiedossa. Uskomme, että tilanteen helpottaessa kiinteistölle löytyy kyllä ostaja. Kohdehan sijaitsee erinomaisella paikalla. 
 

7.5.2024 17.07