Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

kuvassa rippikoululaisia Hirvijärvellä 2015

Rippikoulu on säilyttänyt suosionsa

6.2.2017 18.05

Kuopion ev.lut. seurakuntien jäsenistä 15-vuotiaiden ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 92 %.

 

Vuoden 2016 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 73,2 % (74,5 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.

Vuositilastoon 2016 on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden aikana tapahtuneista muutoksista. Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2016 oli 90 406 (91 590). Jäsenmäärä väheni näin edellisen vuoden tilastoon verrattuna 1184 henkilöllä.

Nuoret aikuiset eroavat kirkosta ja liittyvät eniten kirkkoon

Kirkosta erosi vuoden 2016 aikana 1 272 (1 184) henkilöä, 1,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat.

Kirkkoon liittyi vuoden 2016 aikana 394 (378) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Liittyneitä oli näin jälleen enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat.

Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 877 (881) henkilöä. Kuolleita oli 982 (1 076). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin neljättä vuotta peräkkäin, nyt 105 jäsenellä (195). Aiemmista seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen vuosittainen määrä ei ole kasvanut, vaan kastettujen osuus kaikista syntyneistä on viime vuosina laskenut.

Vuonna 2016 kastettiin 76,7 % kaikista seurakuntayhtymän alueella syntyneistä, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava osuus oli noin 85 %. Kastamatta jää myös seurakuntien jäsenille syntyneitä lapsia. 27.1.2017 otetun tilaston mukaan jäsenille 1.10.2015 - 30.9.2016 syntyneistä lapsista oli kastamatta 62.

Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2016 aikana 556 (519) jäsentä. Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.

Kirkollisten vihkimisten määrä kasvoi

Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 250 (238) ja siviilivihkimisiä 160 (164). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 61,0 % (59,2 %). Pidemmän aikavälin trendistä poiketen, kirkollisten vihkimisten osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 231 (222) avioliittoa.