Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,5 %.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13.6.2017 kokouksessaan vuoden 2018 tuloveroprosentin säilymisen ennallaan eli 1,5 %:ssa.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

 

Vuonna 2016 kirkollisverotulot kääntyivät laskuun. Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2016 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Kirkollisverotulojen on arvioitu vähentyvän myös vuonna 2017 4,2 %:lla ja vuonna 2018 0,5 %:lla.

Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Keskeisimmän huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Vaikka toimintakulut on viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla, ei vuosikatteella kyetty täysin kattamaan poistoja. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina. Vuoden 2018 talousarvion investointiosaa saatetaan joutua karsimaan ja suunniteltuja investointeja siirtämään eteenpäin.

 

13.6.2017 20.42