Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Nilsiän Isopappilaa esitetään myytäväksi

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Nilsiän Isopappilan myymistä.

kuvassa Nilsiän Isopappila

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 15.12.2015 seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuosille 2016 - 2018. Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Isopappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).

Myytävänä on noin 6 000 m²:n suuruinen erottamaton määräala Kuopion kaupungin Nilsiän kaupunginosassa olevasta Isopappila -nimisestä tilasta ja määräalalla olevat rakennukset. 

Arviointiasiantuntija Jouko Leinonen Kiinteistömaailma Oy:stä on 20.6.2016 laatinut Isopappilasta arviokirjan.

Alueella on voimassa 29.8.2000 hyväksytty asemakaava, jossa ko. alue on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK). Vanha pappilarakennus on varustettu suojelumerkinnällä sr, suojeltava rakennus. Rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, jonka kunnostuksessa tulee pyrkiä säilyttämään rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja ulkoasu. Vanhan pappilan pihapiiri on merkitty arvokkaaksi pihapiiriksi (ap).                                           

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on hakenut poikkeamista YK-korttelialueella olevan rakennuksen muuttamiseksi asuin- tai palveluasumisrakennukseksi. Lupa on myönnetty 9.5.2017. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana kiinteistön omistajan on haettava vastaavaa rakennuslupaa.

Päärakennus on rakennettu alun perin 1860-luvulla. Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä perusparannuksia, vain tarpeelliset kunnostustoimenpiteet. Rakennuksen huoneistoala on piirustusten mukaan noin 413,5 m². Kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämmön piiriin. Rakennus on ollut viimeksi päiväkerho- ja virastokäytössä. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Saunarakennuksen pinta-ala on n. 63 m² ja se on rakennettu vuonna 1958. Saunan kunto on tyydyttävä. Aittarakennuksen pinta-ala on n. 60 m² ja se on rakennettu vuonna 1963. Aittarakennus on kunnoltaan tyydyttävä. Maakellareiden (2 kappaletta), kunto on huono.

Arviokirjan mukaan markkina-arvo arviointihetkellä kesäkuussa 2016 oli suuruusluokkaa 103.000 euroa +/- 20%.

Tuula Heide-Savolainen ja Jukka Savolainen ovat tehneet Isopappilasta kirjallisen 100.000 euron tarjouksen.

 

28.5.2018 18.41