Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Hallintojohtajaksi esitetään Riitta Hautaniemeä

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että  hallintojohtajan virkaan valitaan ekonomi Riitta Hautaniemi.
kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 24.10.2017 hallintojohtaja Timo Korhoselle eron hallintojohtajan virasta 1.10.2018 lukien.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 20.11.2017 työryhmän valmistelemaan hallintojohtajan viran täyttöä. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, henkilöstöasian johtokunnan puheenjohtaja Marketta Rantama, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen Matti Jantusen

Määräaikaan 25.2.2018 mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Hakijoista 13 täytti viran kelpoisuusehdot. Hallintojohtajan viran hakijamäärä on yllättävän pieni. Joukossa on vain yksi hakija, jolla on kokemusta seurakunnan taloudesta. Hakijoiden kokemus seurakunta- ja kunnallishallinnosta ylipäätään on melko vähäinen.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat neljä hakijaa: Riitta Hautaniemi, Rauno Maaninka, Marko Pursiainen ja Jarkko Seppälä. Haastattelut suoritetaan 19. ja 20.3.2018.

Suoritettujen haastattelujen perusteella haastattelutyöryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että hallintojohtajan virka on julistettava uudelleen haettavaksi. 

Yhteisen kirkkoneuvoston 19.3.2018 tekemän esityksen pohjalta yhteinen kirkkovaltuusto päätti 20.3.2018, että hallintojohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi ja että hakumenettelyssä otetaan huomioon aikaisemmat hakemukset.

Määräaikaan mennessä tuli 14 uutta hakemusta. Koska aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon, hakemuksia virkaan on kaikkiaan 28 kpl, joista kelpoisia 24 kpl.

Soveltuvuusarviointiin ovat osallistuneet:

              ekonomi Riitta Hautaniemi

              MBA Marko Pursiainen

              YTM Jarkko Seppälä

              HTM Jussi Teittinen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virkaan valitaan ekonomi Riitta Hautaniemi. Hänen kieltäytymisensä varalle ensimmäiselle varasijalle hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen ja toiselle varasijalle yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Seppälä.

Hautaniemellä on monipuolinen ja pitkä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus vaativista, erityisesti taloushallinnon johtamistehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Työryhmän käsityksen mukaan hänen talousosaamisensa ja johtamiskokemuksensa vastaa niihin haasteisiin joita seurakuntahallinnossa on nähtävissä. Soveltuvuusarviointi tukee työryhmän käsitystä.

Teittinen on työskennellyt erilaisissa ja erikokoisissa kuntayhteisöissä esimiehenä ja johtajana kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Hänellä on hyvä kokemus kaupunki- ja kuntaorganisaation operatiivisesta johtamisesta. Hän on vastannut kunnan ja kuntayhtymän talouden hallinnasta, sopimus- ja sääntöasioista sekä hallinnollisten asioiden valmistelusta.

Seppälällä on kokemusta keskikokoisen seurakunnan hallinnossa toimimisesta noin kolmen vuoden ajalta. Seurakunnan hallintoa ohjaava lainsäädäntö on tullut tutuksi. Hallinnollisten asioiden hoitaminen on tullut hänelle tutuksi myös monien luottamustehtävien hoitamisen kautta eri järjestöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä.

 

 

28.5.2018 18.46