Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Tuloveroprosentti säilyy ennallaan

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 12.6. kokouksessaan, että tuloveroprosentti säilytetään 1,5 %:ssa myös vuonna 2019.
kuvassa kolikoita

 

Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Keskeisimmän huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Toimintakulut on viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla. Vuonna 2016 ei vuosikatteella kyetty täysin kattamaan poistoja. Vuonna 2017 vuosikate ylitti poistojen määrän.

Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina. Vuoden 2018 talousarvion investointiosaa saatetaan joutua karsimaan ja suunniteltuja investointeja siirtämään eteenpäin.

 

 

12.6.2018 17.44