Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakunnat purkavat sopimuksen NNKY:n kanssa

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12.6. kokouksessaan, että Kuopion NNKY:n kanssa tehdään sopimus, jolla puretaan Kuopion NNKY:n kanssa 15.11.1989 allekirjoitettu sopimus.  Sopimuksen purkamisesta aiheutuvan korvauksen maksamiseen myönnetään 1.300.000 euron lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

 

NNKY päätti 4.9.1985 lahjoittaa Hospitzin tontin ja sillä olevat rakennukset seurakuntayhtymälle. Lahjoituksen ehtona oli, että seurakuntayhtymä rakentaa tai osoittaa muut toimitilat Kuopion NNKY:lle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.10.1985 vastaanottaa lahjoituksen ja sitoutui täyttämään sen ehdot.

Tällä hetkellä NNKY toimii Vuorikatu 22:ssa.

Hallintojohtaja on neuvotellut NNKY:n edustajien kanssa sopimuksen purkamisesta ja tarjonnut korvauksena 1 miljoonaa euroa. NNKY on tehnyt vastatarjouksen ja esittänyt korvaussummaksi 1,3 miljoonaa euroa.

Mikäli NNKY:n ja seurakuntayhtymän kesken solmittu sopimus puretaan, on siitä perusteltua tehdä erillinen sopimus, jossa todetaan nykyisen sopimuksen päättyminen, korvauksen maksaminen ja molempien osapuolten vapautuminen velvoitteistaan ja vastuistaan toista kohtaan.

NNKY:n kanssa vuonna 1989 tehdyn sopimuksen purkaminen selkiinnyttää tilannetta molempien osapuolten osalta.

12.6.2018 17.46