Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakuntien kiinteistöstrategia

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto perusti 9.12. kokouksessaan kaksi kiinteistöstrategian työryhmää, joista toinen laatii kiinteistöstrategian kaupunkialueelle ja toinen maaseutualueelle.

Kuvassa Puijon kirkon sisääntulo

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä kiinteistöjen määrä, vuosikulut ja investointi- sekä korjaustarpeet ovat erittäin suuret. Jäsenmäärän ja verotulojen pienentyessä on tärkeää sopeuttaa kiinteistömenoja pienenevään ja muuttuvaan tarpeeseen sekä käytettävissä oleviin tuloihin.

Seurakuntien käytössä olevien kiinteistöjen vuosikulut ovat yhteensä 3,8 meur. Kymmenen vuoden yhteenlaskettu peruskorjaus- ja investointitarve on noin 50 meur. Luvussa on mukana krematorio, leirikeskusinvestointi ja hallinnon uudet työtilat, jotka eivät kuulu tämän kiinteistöstrategian piiriin. Ilman näitä kolmea kohdetta investointitarve on noin 38 meur.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa kaksi kiinteistöstrategiatyöryhmää.

Kaupunkialueen kiinteistöstrategia

Kaupunkialueen kiinteistöstrategiassa tulee tarkastella, millainen palvelurakenne kaupunkialueella tarvitaan, mistä kiinteistöistä voidaan luopua, mitä uusia toimitiloja tarvitaan. Tarkastelun lähtökohtana tulee olla toiminnalliset tarpeet tulevaisuudessa sekä kiinteistöjen vuosikustannusten pienentäminen. Lisäksi investoinnit tulee mitoittaa käytettävissä oleviin varoihin. Strategia laaditaan vuoteen 2030 saakka.

Kaupunkialueen strategian tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä. Ryhmään kuuluu Alavan, Puijon, Kallaveden ja Tuomiokirkkoseurakunnan sekä Männistön kirkkoherrat, yksi seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö kustakin edellä mainitusta seurakunnasta ja YKN:n puheenjohtaja, hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii YKN:n puheenjohtaja Aulikki Mäkinen.

Maaseutualueen kiinteistöstrategia

Toinen ryhmä laatii kiinteistöstrategian maaseutualueelle, johon kuuluvat Järvi-Kuopion seurakunta sekä Maaningan ja Karttulan alueseurakunnat. Maaseutualueen kiinteistöstrategiassa keskeistä on käytössä olevan kiinteistökannan vähentäminen ja vuosikustannusten saattaminen nykyistä selvästi alemmalle tasolle. Lisäksi kiinteistöjen korjauskustannukset tulee mitoittaa käytettävissä oleviin varoihin. Strategia laaditaan vuosille 2020-2030 ja sen tulee olla valmis 30.9.2020.

Ryhmään kuuluu Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakunnan kirkkoherrat, yksi seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö Kallavedeltä ja kaksi Järvi-Kuopiosta, yksi luottamushenkilö sekä pohjoiselta että eteläiseltä alueelta, molemmat nimeää seurakuntaneuvosto. Lisäksi ryhmään kuuluu YKN:n puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hallintojohtaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii YKN:n puheenjohtaja Aulikki Mäkinen.

9.12.2019 16.50