Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Krematorion uudisrakennuksen suunnittelu etenee

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään uudisrakennuksen hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelun aloittamista yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa ja uudelle krematoriolle haetaan ympäristölupa.

Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Kuopion ev.lut. seurakuntien vuosien 2020 - 2021 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä 3.900.000 € rahoitus krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkassuodattimen suunnittelua ja uusimista varten.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2019, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti, että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto, jossakaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Uudisrakennukseen sijoitetaan uusi krematoriouuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Uudisrakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 16.12.2019 pääsuunnittelijan valinnasta. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Mikko Suominen Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:stä. Hankkeen arvioitu kokonaissuunnittelukustannus 45.950 € (alv 0%) on määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha suunnittelulle       vuodelle 2020 - 2021 on 143.000 euroa.

9.3.2020 16.29