Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 30.3.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui poikkeusoloissa. Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston päätti 30.3. muuan muassa seuraavista asioista: Tuloveroprosentti esitetään säilytettäväksi ennallaan, krematorion rakennesuunnittelu aloitetaan, keskusseurakuntatalon myynnin esisopimus kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Vuoden 2019 tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 

Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Tuloveroprosentti säilynee ennallaan

Kuopion ev.lut seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Edellisen kerran tuloveroprosenttia on korotettu vuoden 2011 alusta 1,4 %:sta 1,5 %:iin.

Tässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa kannattaa veroprosentti pitää ennallaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että vuoden 2019 tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä 1.846.125,23 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

Diakoniakeskuksen lakkauttaminen ja työntekijöiden sijoittaminen muihin toimintayksiköihin

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 suunnitelman yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelma annettiin tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle 17.12.2019. Suunnitelman mukaan diakoniajohtajan virka lakkautetaan ja diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa nykyisen viranhaltijan erotessa virasta.

Diakoniajohtaja Seppo Marjanen eroaa virastaan eläkkeelle jäännin vuoksi. Muut työntekijät sijoitetaan Kuopion seurakuntien muihin toimintayksiköihin. Diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa 31.7.2020.

Krematorion uudisrakennuksen laajentaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2019, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti, että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto 4 ja käynnistetään vaihtoehdon 4 rakennussuunnittelu. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on 1.10.2019 viety tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Vaihtoehto 4:ssä kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehdossa uudisrakennukseen sijoitetaan uusi krematoriouuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Uudisrakennuksessa talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä madaltamalla. Uudisrakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista.

Hankkeen arvioitu kokonaissuunnittelukustannus 45.950 € (alv 0%) on määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha suunnittelulle vuodelle 2020 - 2021 on 143.000 euroa.

Kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle,

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen krematorio, Hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa. Uudelle krematoriolle haetaan ympäristölupa. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa kokouksessaan.

Keskusseurakuntatalon (Suokatu 22) kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen

Kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tonttia 297-4-6-1 ja siinä olevia rakennuksia koskeva kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään.  Kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutettiin allekirjoittamaan esisopimus seurakuntayhtymän puolesta ja yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa kokouksessaan.

30.3.2020 16.45