Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuopiolaiset yritykset auttavat lapsiperheitä 

Neljä nimettömänä pysyvää kuopiolaista suuryritystä on yhdistänyt voimansa Eläköön Kuopio -hengessä: jokainen yritys on lahjoittanut 10.000 euroa tilanteen helpottamiseksi. 

Kädet yhdessä, avonaisissa kämmenissä sydän.

Kuopiolaiset yritykset ovat vakavasti huolissaan siitä, kuinka koronavirustilanne on nopeasti heikentänyt useiden perheiden taloutta. Jotta perheet saisivat apua kaikkein akuuteimmassa tilanteessa, neljä nimettömänä pysyvää kuopiolaista suuryritystä on yhdistänyt voimansa Eläköön Kuopio -hengessä: jokainen yritys on lahjoittanut 10.000 euroa tilanteen helpottamiseksi. Kaikkiaan 40.000 euroa jaetaan välittömästi ruoka-apuna suoraan apua tarvitseville kuopiolaisille lapsiperheille.

Käytännön toteutus on vaatinut usean eri tahon yhteistyön, joka saatiin liikkeelle parissa päivässä. Kuopion seurakuntien diakoniatyö vastaa avun koordinoinnista ja ohjaa avun sitä tarvitseville. Yhteiseen ponnistukseen osallistuvat myös Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Pohjois-Savon Martat. Martat suunnittelivat nopeasti ruokakassien sisällön lapsiperheille sopiviksi ja käytännön työn kassien kokoamiseksi tekivät opiskelijat. Kuljetukset apua tarvitseville hoitaa Kuopion seurakuntien diakoniatyö.

Lahjoituksen avulla ruoka-apua saavat jopa sadat kuopiolaiset perheet lähiviikkojen aikana. Apua tarvitsevia lapsiperheitä kannustetaan olemaan yhteydessä oman alueensa diakoniatyöhön.

Yritysten toiveena on, että apu toisi iloa, hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa sekä vanhemmille että lapsille.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on iloinen ja kiitollinen yhteisestä auttamishalusta. Se, että kannetaan yhdessä vastuuta heikoimmassa asemassa olevista, luo uskoa tulevaan. Yritysten yhteinen ponnistelu järjestöjen, seurakuntien, kaupungin ja muiden toimijoiden rinnalla on Pirhosen mukaan osoitus välittämisestä.'

”Pienikin apu tai vaikkapa puhelinsoitto lähimmäiselle auttaa meidät vaikeiden aikojen yli ja tuo hyvää mieltä ja merkitystä myös auttajan elämään”, kaupunginjohtaja muistuttaa.

21.4.2020 16.00