Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vanha mies puhuu kotonaan kännykkään.

Keskusteluapua ikäihmisille

23.4.2020 12.26

Kuopion kaupunki toteuttaa parhaillaan 40 soittajan voimin puhelukierroksen ikäihmisten tavoittamiseksi ja heidän tarpeidensa kuulemiseksi, ja tämän jälkeen välittää henkilön luvalla keskusteluapua tarvitsevien yhteystiedot seurakunnalle.

Ensin soitetaan yli 80-vuotiaille, joita on yli 4000 henkilöä Kuopiossa. Toisessa vaiheessa tavoitetaan 75–80 vuotiaat ja viimeisenä 70–75 vuotiaat.

70 vuotta täyttäneitä on Kuopiossa kaikkiaan noin 15 000. Puhelut kohdennetaan niihin ikäihmisiin, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen tai asumispalveluiden piirissä.

Kaupunki välittää henkilön luvalla keskusteluapua tarvitsevien yhteystiedot seurakunnalle. Kuntalainen voi olla myös itse suoraan yhteydessä diakoneihin ja pappeihin. Seurakuntaan ohjataan myös ne keskusteluapua toivovat, jotka soittavat kaupungin palveluohjauksen puhelinneuvontaan.