Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakunnat purkavat rajoituksia toiminnassaan

Kuopion ev.lut. seurakunnat ovat piispojen ja hallituksen ohjeistuksen pohjalta päättäneet purkaa rajoituksia toiminnassaan. Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Kuopion seurakunnat soveltavat tätä käytäntöä.

kuvassa ihmisiä menossa kirkkoon

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkoissa seurakunnan läsnä ollessa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Seurakuntalaisten toivotaan ottavan mielellään omat virsikirjat mukaan.

Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien turvallisuus varmistetaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja hygieniasta.

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon jatketaan edelleen.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus varmistetaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen.

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Tietoja seurakuntien toiminnasta löytyy Kirkko ja koti –lehdestä ja tapahtumatiedoistamme.

Leirit

Rippileireistä sekä lasten leireistä tiedotetaan myöhemmin.

5.5.2020 16.08