Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Keskusseurakuntalo, Suokatu 22

Suokadun kiinteistön myynti Lehto Asunnoille

9.11.2020 19.13

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.11. kokouksessaan, että Lehto Asunnot Oy:n ehdotukseen neuvotteluista alemmasta kauppahinnasta ei suostuta, koska kauppahinta perustuu julkisella ostotarjouskilpailulla saatuun ostotarjoukseen.

Kuopion seurakuntayhtymä järjestää uuden ostotarjouskilpailun Suokatu 22:n kiinteistöstä. Kilpailutuksen valmistelu aloitetaan välittömästi.

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.6.2019 hyväksynyt Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen 603,00 e/kem2 Suokatu 22 (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta. Samalla hyväksyttiin päätös, että seurakuntayhtymä ryhtyy yhdessä Lehto Asunnot Oy:n kanssa valmistelemaan tontin kaavamuutosta sekä esisopimusta.

Neuvotteluja esisopimuksen allekirjoittamisajankohdasta käytiin kevään 2020 aikana ja Lehto Asunnot Oy siirsi allekirjoittamista pandemian tuoman talouden epävarman tilanteen takia.

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2020, että Lehto Asunnot Oy:n ja Kuopion seurakuntayhtymän välisen Suokatu 22:n myyntiä koskevan esisopimuksen allekirjoittamisen takarajaksi asetetaan 31.10.2020 eli jos esisopimusta ei ennen sitä allekirjoiteta, seurakuntayhtymällä on oikeus myydä kiinteistö jollekin toiselle taholle.

Lehto Asunnot Oy:ltä tuli 28.10.2020 jatkoneuvottelupyyntöön liittyvä ilmoitus, jossa he ehdottivat, että, mikäli Kuopion seurakuntayhtymä on valmis keskustelemaan merkittävästi edullisemmasta hankintahinnasta (eur/kem2), Lehto Asunnot Oy voi ottaa kohteen uuteen ohjausryhmäkäsittelyyn nopeallakin aikataululla.

Perusteluina jatkoneuvotteluille olivat: 

1.Tuoreessa Lehto Group:in strategiapäivityksessä vuosille 2021-2023 yhtiömme päätti, että päämarkkina-alueemme asuntorakentamisessa on nyt pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Oulu. 
2. Kuopio kasvaa ennusteiden mukaan, mutta maltillisempaan tahtiin.
3. Isot kiinteistösijoittajat eivät osoita kiinnostusta tällä hetkellä Kuopion markkinasta lyhyellä jänteellä. Koronataantuman myötä on mahdollista, että tämä tilanne voi jatkua vuosia.
4. Perustajaurakointia jarruttaa nykytilanteessa pankkien lisääntynyt varovaisuus RS-lainojen suhteen. Tällä on vaikutuksensa myyntihintoihin.
5. Nyt käsillä olevat hinnat on sovittu korkeasuhdanteessa. Kohteen toteutusajankohdan todennäköinen suhdannetilanne huomioiden rakennusoikeuden hinta nousee liian suureksi.