Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Suurin osa hakee seurakuntien tapahtumia verkosta

Kuopionseurakunnat.fi-verkkosivuston kävijätutkimuksen mukaan seurakuntien toiminta kiinnostaa kävijöitä jonkin verran aiempaa enemmän. Sivustoa kehitetään tutkimustulosten perusteella.

Ihminen istuu sohvalla ja pitää sylissään avointa kannettavaa tietokonetta.

Kävijätutkimukseen vastanneet etsivät tietoa seurakunnista eniten verkkosivuilta (64 %), toiseksi eniten seurakuntalehdestä (50 %) ja lisäksi paikallislehdistä (24 %) ja sosiaalisesta mediasta (19 %). 

Eniten verkkosivuilta etsitään tietoja tapahtumista (37 %) ja seurakuntien toiminnasta (33 %). Kiinnostus toimintaa kohtaan on selvästi kasvanut (aiemmin 26 %), kun taas tapahtumat kiinnostavat saman verran kuin pari vuotta sitten. Kolmanneksi haetuinta tietoa ovat yhteystiedot ja perustieto seurakunnasta. Lisäksi etsitään vinkkejä perhejuhliin ja apua elämän kriiseihin.

Kolme neljästä (74 %) löysi hakemansa tiedot, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina (84 %). Sen sijaan 16 prosenttia vastaajista ei löytänyt sivuilta hakemaansa tietoa, ja joka kymmenes ei hakenut sivuilta mitään erityistä. Joka kolmas tuli sivuille hakupalvelun kautta.

Vastaajat antoivat sivustolle kouluarvosanaksi 8,10. Käyttäjätyytyväisyydestä sivusto sai viisiportaisella astekoilla arvosanaksi 3,67, joka on hieman heikompi aiempiin vuosiin verrattuna.

Tutkimuksen teki Suomen OnlineTutkimus, ja siihen vastasi hieman alle 500 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli 55-vuotiaita ja sitä vanhempia (60 %). Vastaava tutkimus on aiemmin tehty vuosina 2018 ja 2016. 

Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin elokuvalippuja ja ne on toimitettu voittajille.

9.4.2021 11.08