Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Keskusseurakuntatalon myynti etenee 

Keskusseurakuntatalon kiinteistöstä järjestettiin kevättalvella uusi ostotarjouskilpailu, johon tuli neljä ostotarjousta. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Jalon Rakentajat Oy:n tekemä tarjous. 

Keskusseurakuntalo, Suokatu 22

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta. Keskusseurakuntatalon (Suokatu 22) peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu noin 10,4 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata Keskusseurakuntataloa.

Tuomiokirkkoseurakunnan tiloille ja muille toimijoille on olemassa muutamia vaihtoehtoa, joista tehdään päätöksiä syksyllä 2021.

Edellisen kilpailun voittaneen yhteistyökumppanin Lehto Asunnot Oy:n kanssa neuvottelut kariutuivat loppusyksyllä 2020 ja he päättivät vetäytyä hankkeesta. 

Välittömästi loppuvuodesta 2020 aloitettiin valmistelemaan uutta kilpailutusta yhteistyökumppanista. Kaavahanketta jatketaan tarjouskilpailun voittaneen yhteistyökumppanin kanssa, jonka kanssa laaditaan esisopimus kiinteistön kaupasta. Kaavahanke valmistunee vuoden 2022 lopussa. 

Ostotarjouksen jättivät YIT Suomi Oy, NCC Suomi Oy, Jalon Rakentajat Oy ja Rakennusliike Lapti Oy. Kaikki neljä tarjoajaa täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. 

Jalon Rakentajat Oy:n ostotarjous 582,00 €/kem2 oli korkein. Tarjous- ja sopimusneuvottelu on pidetty Jalon Rakentajat Oy:n kanssa 13.4.2021. Neuvotteluissa Jalon Rakentajat Oy:n edustaja vahvisti, että kaikki tarjouspyynnössä esitetyt asiat ovat olleet laskennassa, eikä niissä ilmennyt ristiriitaisuuksia ja kaikki asiakirjat on huomioitu ostotarjouksessa. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Jalon Rakentajat Oy:n ostotarjouksen 582,00 €/kem2. Lisäksi tontti ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan esisopimus ja kauppakirjaluonnos esitetään hyväksyttäväksi Jalon Rakentajat Oy:n kanssa ja kaavamuutoshanketta ryhdytään valmistelemaan. 

Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto ja se on alistettava vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

24.5.2021 18.00