Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion tuomiokirkko

Työryhmä pohtii tuomiorovastin vaalia

13.10.2021 14.59

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi työryhmän pohtimaan tuomiorovastin vaalin vaalitapaa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa tuomiorovastin viran erityisistä tarpeista. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvoston on esitettävä tuomiokapitulille pyyntö, jos se haluaa, että vaali suoritetaan välillisenä vaalina.

Tuomiokapituli voi seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että vaali toimitetaan välillisenä, jolloin kirkkoherran valinnan tekee seurakuntaneuvosto.  Muutoin vaali toimitaan välittömänä vaalina, jolloin valinnan suorittavat seurakunnan äänivaltaiset jäsenet.

Välittömän vaalin vahvuutena pidetään yleensä sitä, että siinä seurakuntalaiset pääsevät itse vaikuttamaan paimenensa valintaan äänestämällä. Välitön vaali on prosessina pitkä.  Koska tuomiokapituli asettaa hakijoista kolme vaalisijoille, päätöksestä voidaan valittaa ja valitukset voivat viivyttää vaalia vuosikausia.  

Välillisessä vaalissa valintaprosessi on välitöntä vaalia lyhyempi.  Välillisen vaalin vahvuutena pidetään myös sitä, että siinä on välitöntä vaalia paremmat mahdollisuudet perehtyä hakijoiden osaamisen arviointiin.  

Vaikka vain välittömässä vaalissa on ehdokkaiden perättäisinä sunnuntaina jumalanpalveluksessa antama julkinen vaalinäyte, molemmat vaalitavat mahdollistavat avoimen ehdokkaista tiedottamisen ja seurakuntalaisten ja ehdokkaiden kohtaamisen esimerkiksi julkisissa vaalipaneeleissa.

Tuomiokirkkoseurakunta valitsi työryhmän jäseniksi Seppo Väätäisen (pj), Iris Asikaisen, Maija Taskisen ja Eija Vähälän.  Seurakuntaneuvosto antaa työryhmän esityksen pohjalta lausuntonsa 25.10. pidettävässä kokouksessa.