Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Verotulojen jakoperusteet seurakunnille etenee

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.1. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle verotulojen jakoperusteet seurakunnille työryhmän laatiman yksimielisen esityksen pohjalta. Jakoperusteen merkittävin tekijä on jäsenmäärä.

Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot esityksestä 7.3. mennessä, ennen kuin asia etenee yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.8.2021 asettaa työryhmän valmistelemaan kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoperusteita seurakuntien kesken. 

Työryhmän jäsenet ovat Jussi Hakala ja Risto Helle yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen, vs. hallintojohtaja Mirja Niemi, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen sekä tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja Männistön seurakunnan vs. kirkkoherra Sanna Mertanen

Kirkkoneuvoston asettama työryhmä oli työskentelyssään yksimielinen ja sen verotulojen jakoperustetta koskeva esitys on yksimielinen. Työryhmä perustelee esitystään seuraavasti: ”määrärahojen jako jäsenmäärän perusteella tulee edelleenkin olla verotulojen jakoperusteen määrittävin tekijä. Jakomallia tulee täydentää niin, että kaikille paikallisseurakunnille jaetaan perusosa, joka turvaa seurakuntatyölle sen keskeiset tekijät jäsenmäärästä riippumatta. Yhtymässä erityisesti alueelliset erot väestön määrää ja palvelutarvetta koskien ovat huomattavat, myös tästä aiheutuvat erot ja taloudellinen kuormittavuus tulee huomioida.” 

Työryhmän esitys verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille on seuraava: 

1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran, kanttorin ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin.  

2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä 10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden seurakunnan osuus 1/3. 

3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo. 
 

31.1.2022 18.24