Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana 

Henkilöstöpäällikön virka

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa seurakuntayhtymän henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpäällikkö toimii myös palkka- ja taloushallintotiimien esimiehenä.

Etsimämme henkilö on soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon omaava henki-löstöhallinnon ammattilainen, jolla on perehtyneisyyttä henkilöstöasioiden hoitoon ja taloushallintoon. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta työsuhdeasioiden hoitamisesta sekä tietoa ja taitoa henkilöstön kehittämistoiminnasta, työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistyöstä ja työsuojelusta sekä hyvää yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa.

Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n  vaativuusryhmän 603 mukaisesti. Vähimmäispalkan lisäksi maksetaan vaativuusosaa ja vuosisidonnaista ansionosaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun edellytetään suostuvan mahdollisiin viran johtosäännön muutoksiin.

Haastattelut niihin kutsuttaville hakijoille järjestetään Kuopiossa 14.5.2019. Tarvittaessa hakijan on suostuttava soveltuvuusarviointiin.

Hakuaika päättyy 28.4.2019. 

Tiedusteluihin vastaavat hallintojohtaja Riitta Hautaniemi puh. 040 4848 200 mie luummin ti 9.4. klo 9.00 – 11.00 tai pe 12.4. klo 13.00 – 14.00,
tai henkilöstöpäällikkö Arja Keränen puh. 040 4848 202 (18.4.2019 saakka).

Täytä sähköinen hakulomake


Vapaaehtoistyö

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut
017 158 111
PL 1064
70101 KUOPIO