Avoimet työpaikat

Kuopion seurakuntayhtymässä on noin 300 työntekijää. Meillä työskentelee esimerkiksi pappeja, kanttoreita, diakoneja, seurakuntamestareita ja nuorisotyönohjaajia.

Seurakunnat työllistävät myös kausiapulaisia. Pelkästään rippikouluihin on palkattu yleensä yli 400 nuorta. Joukossa on mukana muun muassa isosia, yövalvojia ja kesäteologeja.

Hautausmaille työllistyy Kuopion alueella noin 80 kausiapulaista. Osa hakeutuu Kuopion seurakunnille töihin useamman kerran. Vakituisista hautausmaan kausityöntekijöistä vanhemmilla on jo lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus. Hautausmaiden kausiapulaisten työsuhteet kestävät 3-6 kk, ja hakuaika on vuosittain helmikuun alussa.


Avoimet työpaikat koko kirkossa

Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä on haettavana

Perheneuvojan virka (pappi)

Hakuaika 5.8 – 26.8.2019

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarvitsee työryhmäänsä täydentämään terapiatyöstä kiinnostuneen ja modernin työotteen omaavan papin. Kuopion perheasiain neuvottelukeskus palvelee Kuopion ja lähialueen asukkaita. Tiimiin kuuluu johtaja ja kolme perheneuvojaa (kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen) sekä osa-aikainen vastaanottosihteeri/perheneuvoja.  Perheneuvojista yhden tulee olla pappi. Perheneuvojan tehtävänä on pääsääntöisesti asiakastyö parien, yksilöiden ja perheiden kanssa sekä tarvittaessa erilaisten perhekasvatustilaisuuksien ja koulutusten pitäminen. 

Perheneuvojalta edellytetään johtosäännön mukaisesti pätevyyttä papin virkaan ja lisäksi soveltuvuutta nykyaikaiseen perheneuvontatyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työotetta. Virkaan valitulla perheneuvojalla tulee olla tai hänen tulee sitoutua suorittamaan kirkon järjestämä alan erikoiskoulutus. Perehtyneisyys pari- tai perhetyöhön katsotaan eduksi. Hakijoiden on tarvittaessa suostuttava soveltuvuustutkimukseen. 

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. 

Perheneuvojan viran palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmään 602 mukaan.

Hakuaika päättyy 26.8.2019. Haastatteluun kutsutut haastatellaan Kuopiossa 4.9.2019.

Lisätietoja antaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi, puh. 040 4848 479 tai rekisterinjohtaja  Mika Pulkkinen puh. 040 4848 235. 

Täytä sähköinen hakulomake


Vapaaehtoistyö

 

Seurakunnissa on tarjolla monia vapaaehtoistyön tehtäviä, joihin riittää hyvä tahto ja halu toimia myös toisen kanssaihmisen parhaaksi.

Vapaaehtoistyöntekijältä ei vaadita erityiskoulutusta. Voit vaikka toimia ystävänä ja tukihenkilönä yksinäiselle vanhukselle, maahanmuuttajalle tai nuorelle. Ilmoittaudu mukaan: vapaaehtoistyö.fi.

Voit katsoa myös seurakunnista, millaista vapaaehtoistyötä siellä on tarjolla.

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Kallaveden seurakunta

Männistön seurakunta

Puijon seurakunta

Lue lisää mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut
017 158 111
PL 1064
70101 KUOPIO