Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on keskeisin seurakuntayhtymän hallintoelimistä. Kirkkoneuvosto kokoontuu kesäkautta lukuunottamatta keskimäärin joka toinen viikko eli noin 15 kertaa vuodessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii yhteisen kirkkovaltuuston alaisena. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. 


Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti: 

  • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • johtaa seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja
  • valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.  

Päätökset yhteisessä kirkkoneuvostossa tehdään esittelystä. Esittelijöinä toimivat hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämänä yksi seurakuntayhtymän kirkkoherroista.  Ajalla 1.7.2019 - 31.12.2020 puheenjohtajana toimii Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen.  Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi terveystieteiden tohtori, diakonissa Tarja Välimäen. 

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja yhteystiedot

 


Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Puijon seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston jäsen sekä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Järvi-Kuopion seurakunta
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Männistön seurakuntaneuvoston jäsen
Männistön seurakunta

Yhteisen kirkkoneuvoston ja Kallaveden seurakuntaneuvoston jäsen
Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Järvi-Kuopion seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Kallaveden seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Alavan seurakunta
Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Tuomiokirkkoseurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakuntaneuvoston jäsen
Puijon seurakunta
Samoilijantie 28 C 11
70200 Kuopio
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja Männistön seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Männistön seurakunta

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Tuomiokirkkoseurakunta