Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä. Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkovaltuusto päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta sekä suuremmista rakennushankkeista. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä päättäminen. 

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Tämän kirkkovaltuuston toimintakausi on v. 2019 - 2022. Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 - 5 kertaa vuodessa.

Puheenjohtajana toimii yrittäjä Erika Suominen ja varapuheenjohtajana erikoislääkäri Leena Kumpusalo.

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat

 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhteystiedot

 

Hakusanalla ei löytynyt yhteystietoja.