Ovet auki - Kirkon strategia vuoteen 2026

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon yhteinen strategia etsii kirkkoon entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa. 

Kirkon yhteinen strategia määrittää yhteisen suunnan. Ovet auki -strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti.  

Tarkoitus on etsiytyä edelleen ja entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen ja elää heidän rinnallaan. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintatapoja. 

Kirkossa tullaan panostamaan lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, millenniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen.  

Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan. Verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja vahvistetaan. 

Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Strategiassa painotetaan, että kirkon tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan. 

Yksi keskeinen strateginen valinta liittyy toivoon. Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Myös kirkkona suuntaamme toiveikkaasti tulevaisuuteen.  

Suomen ev.lut. kirkon strategia Linkki avautuu uudessa välilehdessä