Käsi pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan.

Vaalitavat

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: 

  • Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia. 
  • Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet. 

Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali toteutetaan välittömänä. Tuomiokirkkoseurakunnan sekä Alavan seurakunnan ja Männistön seurakunnan vaalit toteutetaan välillisinä. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli kunkin seurakunnan oman seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

Viran hakuprosessista vastaa tuomiokapituli. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee pappi, jolla on pastoraalitutkinto ja seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaa hakevalta vaaditaan ylempi pastoraalitutkinto. 

Vaalitapa vaikuttaa valintaprosessiin

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli asettaa vaalisijoille ehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Ehdokkaat antavat vaalinäytteen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa jumalanpalveluksessa peräkkäisinä sunnuntaina. Äänestäminen vaalissa aloitetaan tämän jälkeen viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina. Äänestysaika kestää 1-2 päivää. Ennakkoäänestys toteutetaan vaalia edeltävällä viikolla.

Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Seurakunta haastattelee hakijat ja voi järjestää esimerkiksi vaalipaneelin. Välillisessä vaalissa seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran tehtävään kelpoisten hakijoiden välillä.