Kirkkoherran vaali Puijon seurakunnassa

Seurakuntamme kirkkoherraksi haki kolme hakijaa, jotka Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli asetti vaalisijoille ja määräsi kullekin vaalinäytepäivän seuraavasti:

1. vaalisija Teemu Voutilainen, Siilinjärven seurakunnan I kappalainen, vaalinäyte su 24.4. klo 11

2. vaalisija Satu Ruhanen, Outokummun ja Polvijärven seurakuntien kirkkoherra, vaalinäyte su 1.5. klo 11

3. vaalisija Kati Jansa, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori ma., Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri vv., vaalinäyte su 8.5. klo 11.

Ehdokkaisiin tutustuminen

Ehdokkaisiin voi tutustua Puijon kirkossa 3.4. klo 15 vaalipaneelissa, jossa ehdokkaita haastattelee Markus Finnilä. 

Vaalipaneeli ja kaikki vaalinäytteenä toimitettavat jumalanpalvelukset lähetetään verkossa seurakunnan Youtube-kanavalla

Tutustu ehdokkaisiin verkossa: Teemu Voutilaisen esittely, Satu Ruhasen esittely ja Kati Jansan esittely.

Äänestäminen 

Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Puijon seurakunnan jäsenillä.

Kirkkoherran vaali alkaa Puijon kirkossa sunnuntaina 22.5.2022 klo 11 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Puijon kirkolla, Kerhohuone 3, maanantaista 16.5.2022 perjantaihin 20.5.2022, joka päivä kello 9-18. Samaan aikaan on mahdollisuus kotiäänestykseen. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Puijon seurakunnan toimistoon viimeistään 13.5.2022 ennen kello 16.00. Seurakunnantoimiston puhelinnumero on 040 4848410. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Puijon seurakunnan toimistosta. 

Edellinen kirkkoherramme Jaana Marjanen jäi eläkkeelle syyskuussa 2021.

Ulkokuva Puijon kirkosta talvella.

Viran erityiset tarpeet

Puijon seurakuntaneuvosto on määritellyt kirkkoherran viran erityiset tarpeet, joita ovat seuraavat:

  • hengellinen johtajuus ja monipuolisen jumalanpalveluselämän arvostus
  • monipuolinen ymmärrys seurakunnan viestinnästä, ja taito johtaa seurakunnan työtä eri medioissa
  • taito toimia muuttuvassa toimintaympäristössä
  • taito johtaa työyhteisöä tasapuolisesti, innostavasti ja työhyvinvointia edistäen 
  • taito johtaa ja kehittää yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa seurakunnan yhteistä työtä
  • valmius kehittää seurakuntarajat ylittävää ja yhteiskunnallista työtä
  • taito edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta seurakunnassa
  • taito kohdata erilaiset seurakuntalaiset eri tilanteissa. 

Lisätiedot

Vt. kirkkoherra
Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3
70200 Kuopio