Kati Jansa

Ehdokas antaa vaalinäytteensä Puijon kirkossa 8.5. klo 11. 

Katin vaalisivut 

Kati Linkedin:ssa

Kuka olet?

Olen tehnyt kirkon töitä noin 20 vuotta seurakuntapastorina, järjestöpappina ja Kuopiossa hiippakuntasihteerinä. Tällä hetkellä opetan Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Olen diakoni, pappi, sosiologi ja äiti. Hengelliset juureni ovat itäsuomalaisessa herännäisyydessä. Työnäkyni punainen lanka on diakonia. Työn vastapainona toimii metsä ja siellä hiljaisuus, sienestys, suunnistus ja marjastus. Kahvin ja huumorin nautin pääsääntöisesti mustana.

Miksi haluat Puijon seurakunnan kirkkoherraksi?

Johtajana tahdon mahdollistaa sitä, että seurakuntalaiset voivat vaikuttaa seurakunnassaan, luottamushenkilöt kokevat tehtävänsä mielekkäänä ja työntekijät voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.

Yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kysymykset ovat minulle tärkeitä. Minulla on laaja-alaista osaamista ja rohkeutta katsoa asioita eri näkökulmista.

Puijolla on kehitetty elävää, monipuolista jumalanpalveluselämää. Puijon henki on yhdistelmä avaruutta ja syvyyttä. Tätä linjaa tahdon jatkaa. 

Minkälaisena näet Puijon seurakunnan tulevaisuuden?

Näen sekä haasteita että valoa. Talous tiukkenee ja globaalit mullistukset vaikuttavat kirkkoonkin. Maahanmuutto ja maaltamuutto heijastuvat Puijollekin. Muuttuvassa maailmassa seurakunnan tehtävä on vahvistaa elämänuskoa ja ihmisten välistä luottamusta. Yhdessä eläminen ja leivän jakaminen on seurakuntatyön ydintä.

Työtä on tehtävä edelleen laaja-alaisessa yhteistyöverkostossa. Uskoa on sanoitettava aina uudelleen. Työntekijöiden rooli on entistä enemmän seurakuntalaisten toimijuuden tukemista.

Maailma muuttuu, mutta Jumala ei muutu.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin esittely hakijasta

3. vaalisija

Kati Maarit Jansa (synt. 1974, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori ma.), on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 7.10.2002. Hänet on vihitty papiksi Kuopiossa 21.12.2003. Jansa on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopiossa 30.4.2008 arvosanalla hyvä (17,75/20) ja seura-kuntatyön johtamisen tutkinnon 15.12.2011 arvosanalla hyvä (2+).

Jansalla on tosiasiallista työkokemusta papin työstä Pieksämäen maaseurakunnasta sekä Pieksämäen, Joroisten, Rautalammin ja Männistön seurakunnista yhteensä noin 3 vuotta 11 kuukautta. Nimikirjaotteen mukaan kokemusta kirkkoherran viran hoidosta ei ole. Hän on toiminut tiimin lähiesimiehenä 1 vuoden. Jansa on toiminut tuomiokapitulin hiippakuntasihteeriä 1.9.2011 alkaen, josta tehtävästä hän on virkavapaalla 1.1.–31.12.2022 toimiakseen Diakonia-ammattikorkeakoulun määräaikaisena lehtorina.

Muuta:
Jansa on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 11.5.2021. Hän on suorittanut diakoni-nuorisotyönohjaaja (sosionomi) tutkinnon 13.12.1997 ja hänet on vihitty diakoniksi 13.12.1997. Hän on suorittanut lähetyssihteerin tutkinnon. Jansa on toiminut ennen pappisvihkimystä muun muassa osa-aikaisena henkilökohtaisena avustajana. Jansa on pappisvihkimyksen jälkeen toiminut muun muassa kurssi- ja kasvatussihteerinä. Lisäksi Jansa on suorittanut seuraavat kurssit: Kirjo II C/D - johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa (20 op), Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op), Ympäristödiplomin auditoijan kurssi, Hengellinen ohjaus ja matkakumppanuus (10 op) ja Jumalanpalveluskasvatuksen kurssi (KJM 11 op). Lisäksi hän on suorittanut Luovan kirjoittamisen kurssin (10 op), aikuiskasvatustieteen perusopinnot (26 op), filosofian perusopinnot (28 op) ja yhteiskuntapolitiikan approbaturin (15 op). Nimikirjassa mainitaan useita luottamustoimia.

Takaisin Puijon seurakunnan kirkkoherran vaalin pääsivulle

Kati Jansa lähikuvassa.
Kati Jansa